Jak pracovat s katalogem

Domov se zvláštním režimem Vážany

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek: 21Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 50 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Lesní 299, 76701 Kroměříž
Telefon:573 503 751
Email:pospisilova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním - osobám trpícím Alzheimerovou demncí a ostatními typy demencí.

Věková struktura cílové skupiny: dospělí (50-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním DZR je poskytovat službu s úctou a respektem na základě individuálních potřeb, udržení stávajcích dovedností, návyků a soběstačností u klientů, zajištění pocitu jistoty, bezpečí a vytváření domácí atmosféry.

Cíle služby: Podpora soběstačnosti a nezávislosti uživatele dle jeho individuálních potřeb, zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život, zajištění kvalitního bydlení s pocitem jistoty a bezpčí, zachování a podpora vztahů s rodinou a společenským prostředím, zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím průběžného zvdělávání pracovníků v oblaasti péče o uživatele s demencí.

Zásady služby: Respektujeme svobodu člověka a jeho lidská práva, respektujeme individualitu a specifické potřeby uživatelů, zachováváme partnerský rovnocenný přístup, podporujeme samostatnost a soběstačnost uživatelů dle jejich osobních možností, podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě, rozvíjíme kvalitu ubytování a stravování, kvalitu a estetiku prostředí, snažíme se snižovat případné následky nepříznivé situace, pro kterou nás uživatel vyhledal, navazujema a prohlubujeme spolupráci s rodinnými příslušníky, vytváříme příjemné domácí prostředí, vytváříme bezpečné prostředí s ohledem na specifick potřeby uživatelů, klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků v oblasti péče o uživatele s demencí.

3. Nabízené činnosti

 • Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Celoroční komplexní péče dle individuálních potřeb s nepřetržitým provozem.
 • Ubytování v 1lůžkových pokojích a jednom 2lůžkovém pokoji s koupelnou a WC a malou kuchyňkou, balkónem.
 • Celodenní strava o hledem na dietní omezení, výběr ze dvou druhů obědů a večeří.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Pomoc při zlvádání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

4. Specifika služby

Smluvní vztah může být ukončen jak ze strany uživatele, tak ze strany poskytovatele.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou vymezeny ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby.

 • Ukončení uplynutí doby, na kterou b yla Smlouva uzavřena
 • Ukončení ze strany uživatele - uživatel může ukončit službu za jakýchkoliv podmínek
 • Ukončení ze strany poskytovatele - závažné, soustavné nebo opakované porušení či nedodržování smluvních podmínek
 • Identifikátor sociální služby: 9444030
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2017

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o úhradách poskytne sociální pracovnice - tel.: 573503754.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Domov pro seniory Vážanyreminiscenční místnostrelaxační místnost


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce