Jak pracovat s katalogem

Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Zálešná I 3222, 76001 Zlín
Telefon:734 435 386
Email:cds@zlin.charita.cz
Web:www.zlin.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba nabízí možnost denního pobytu seniorům

Cílová skupina

senioři

doplňující informace k cílové skupině: senioři se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního stavu nebo sociální situace

Věková struktura uživatelů

starší senioři (nad 80 let)

mladší senioři (65 - 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání poskytované služby

Domovinka-centrum denních služeb Charity Zlín je zařízení, jehož posláním je poskytnout seniorům důstojnou pomoc a podporu k nezávislosti, tím vyloučit setrvání v nepříznivé situaci a předcházet tak jejich izolaci.

Cíl poskytované služby

 • posílení schopnosti a dovednosti

 • podpora k samostatnosti

 • aktivizace, motivace a podněcování

 • pomoc při řešení osobních problémů

 • duchovní podpora

 • vytvoření příjemného „rodinného prostředí“

 • zajištění denní péče v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti poskytované služby

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutická činnost
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Konkrétní aktivity poskytované služby

Uživatelům služby je v průběhu pobytu poskytnuta strava, zajištěna pomoc při osobní hygieně a možnost odpočinku na lůžku; v letních měsících mohou uživatelé pobývat v přilehlé zahradě. Pro uživatele jsou pravidelně připravována tělesná a paměťová cvičení, společenské a kulturní programy (např. drobné ruční práce, besedy a přednášky se zdravotní a jinou tematikou, hudební vystoupení), vlastní kreativní tvorba.

Denní programy jsou vytvářeny především na základě požadavků uživatelů služby. Snahou je vyhovět požadavkům nejen většinovým, ale i individuálním. Uživatelé služby si mohou sami určit, o jaká témata přednášek a akcí mají zájem, a které aktivity případně chtějí pro velkou úspěšnost opakovat. Každou, i již dohodnutou službu, má uživatel právo odmítnout bez rizika, že by mu byla posléze pomoc ze strany Charity Zlín odepřena nebo omezena. Uživatelé mají možnost nahlédnout do osobní dokumentace.

Zásady poskytované služby

 • služba je poskytována dle individuálních potřeb uživatele
 • dodržování práv uživatele
 • respektování soukromí – diskrétnost
 • důstojné prostředí
 • nestrannost

Náplň poskytované služby

Služba klade velký důraz na posilování vlastní samostatnosti uživatelů a jejich motivaci k vlastní iniciativě při realizaci denních programů.

Jednání se zájemcem o službu, vlastní průběh služby

 • představena nabídka služby
 • seznámení uživatele s pravidly zařízení, sazebníkem
 • smlouva o poskytování služby má písemnou podobu a je podepsána před zahájením poskytování služby, a to s přihlédnutím na kladnou indikaci praktického lékaře
 • společně je stanoven osobní cíl uživatele
 • a individuální plán služby, který je posléze přizpůsobován podle aktuálních potřeb

4. Specifika služby

Služba není poskytována v případě

 • zdravotních komplikací; přijetí je řešeno individuálně

 • naplnění kapacity (zájemce je zapsán do tzv. pořadníku)

 • Identifikátor sociální služby: 3219933
 • Druh sociální služby: § 45 - Centra denních služeb
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2006

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:00pracovní dny
Úterý: 07:00 - 15:00pracovní dny
Středa: 07:00 - 17:00pracovní dny (od 01.01.2020)
Čtvrtek: 07:00 - 15:00pracovní dny
Pátek: 07:00 - 15:00pracovní dny

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace k sazbám za službu http://www.zlin.charita.cz, odkaz centrum denních služeb, nebo osobně v sídle služby.

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní a doplňkové služby

Doprava uživatelů vozem poskytovatele do a ze zařízení – určeno uživatelům služby ve dnech jejich pobytu v zařízení.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Zlín

IČ poskytovatele

44117434

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Burešov 4886, 76001 Zlín
Telefon:577 224 050
Email:info@zlin.charita.cz
Web:www.zlin.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Rozhovor s uživatelem službyKreativní činnost s uživateli službyNávštěva médií ve služběDomovinka brzy rozkveteDopolední procházka zahradou centraUkázky ruční práce uživatelůmOdpočinek nabízí altán ve stinné zahraděVelikonoční návštěva dětí v centruŠkoláci zavítali do centra u příležitosti Dne matekBarvy podzimu, zábavní odpoledne pro uživatele i veřejnostDo centra každým rokem doputuje i Mikulášská družinaAdventní návštěva dětí v centruNa cestě z denního centra


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce