Jak pracovat s katalogem

Dům Naděje Otrokovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Otrokovice

Počet lůžek: 20Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:tř. Osvobození 167, 76502 Otrokovice
Telefon:770 106 530
Email:lucie.dubinova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Další adresy služby

Adresa:tř. Spojenců 1247, 76502 Otrokovice
Adresa:tř. Tomáše Bati 505, 76502 Otrokovice
Adresa:Školní 1300, 76502 Otrokovice
Adresa:tř. Osvobození 166, 76502 Otrokovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 do 64 let, kteří potřebují každodenní pomoc a podporu v péči o sebe a v běžných i složitějších životních situacích. Služba není určena lidem, kteří potřebují intenzívní nepřetržitou podporu nebo dohled, lidem se závažným psychickým onemocněním.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním "Domu Naděje, chráněného bydlení" je poskytovat péči a zázemí lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Péčí se rozumí pomoc a podpora v každodenních situacích, podpora samostatnosti, pomoc při navazování dobrých vztahů s lidmi, rodinou. Dále pak podpora zájmu a schopností pro samostatný a spokojený život mezi lidmi. Zázemím se rozumí příjemné prostředí vlastní domácnosti a pomoc při přípravě stravy nebo její poskytnutí.

Cíle služby

- podpora klienta v získání takových dovedností a schopností, které mu umožní vést co možná nejvíce samostatný život bez podpory jiných lidí,

- umožnit klientům žít srovnatelným způsobem života jako ostatním lidem v jejich věku bez handicapu,

- umožnit klientům začlenit se do běžného života v přirozeném sociálním prostředí,

- podpora všech osobních práv a oprávněných zájmů klienta.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Uživatelé mají možnost využít stravy v rozsahu třech hlavních jídel denně, kterou zajišťuje poskytovatel. Mají možnost využít pomoci s přípravou stravy, nebo si stravu připravit sami. Všechny tyto možnosti mohou také kombinovat. Zajištěná strava odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Poskytnutí ubytování

Ubytování je klientům nabízeno ve dvou objektech. Prvním je panelový dům v běžné  městské zástavbě, kde mají klienti k dispozici šest dvoulůžkových bytů o velikosti 1+kk. Druhým objektem je velký rodinný dům v běžné zástavbě v centru města, kde mají klienti k dispozici 2 čtyřlůžkové byty o velikosti 5+kk.

Uživatelé mají možnost poskytnutí služby praní, žehlení, oprav ložního prádla a ošacení. Této služby využívají pouze v případě, že tyto činnosti vedoucí k zajištění domácnosti ještě sami nezvládají.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Asistenti (pracovníci v sociálních službách a sociální pracovník) pomáhají uživatelům zvládat úklid, údržbu spotřebičů a celkovou údržbu domácnosti. Součástí této činnosti je podpora a pomoc při hospodaření (zavedení individuálních hospodářských plánů a podpora při jejich dodržování), při zajišťování nákupů pro domácnost i dalších osobních nákupů.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Asistenti podporují uživatele ve využívání běžně dostupných služeb – a to i formou tréninku, přímého vedení. Motorické, psychické a sociální schopnosti podporují u uživatelů individuálně nebo při skupinové práci (pravidelné skupinové sdílení, podpora, výměna zkušeností, nácvik prostřednictvím modelových situací). Uživatelé jsou podporováni v dalším vzdělávání prostřednictvím organizací s odpovídajícím zaměřením.

Významnou součástí podpory asistentů a individuálního plánování služby je oblast partnerských, přátelských a rodinných vztahů.

Samostatnou oblastí podpory je i podpora pracovních kompetencí a kompetencí podstatných pro zařazení se na běžný pracovní trh. Všichni uživatelé mají pracovní aktivitu. Někteří využívají služby sociálně terapeutické dílny, někteří pracují v běžných nechráněných podmínkách. V současné době jsou čtyři uživatelé služeb v běžném zaměstnání.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Asistenti doprovázejí uživatele do všech zařízení a institucí, které chtějí, případně musí (například soud) využívat. Jedním z integračních cílů podpory je samostatné využívání všech dostupných služeb a jejich vyhledávání. Uživatelé mají k dispozici zdarma přístup k internetu a v případě potřeby jim s vyhledáváním informací pomáhá asistent.

Jedním z nejpodstatnějších témat podpory je vytváření, udržování nebo obnovování vztahů, především s rodinou. Asistenti pracují v této oblasti se všemi uživateli i jejich blízkými (nejen rodinami).

Sociálně terapeutické činnosti

Individuální podpora posilování sociálních kompetencí.

Skupinová podpora posilování skupinových kompetencí (sdílení ve skupině, výměna zkušeností, řešení modelových situací).

Nácvik komunikace, jednání na úřadech, aktivizace v oblasti neformální komunikace.

Podpora rozvoje stávajících kompetencí uživatele (často ve spolupráci s jinou institucí ) – zaměření na rozvoj oblastí, kde má uživatel dobré předpoklady.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání záležitostí

Pomoc při komunikaci s právnickými i fyzickými subjekty v zájmu uživatele. Asistenti, především sociální pracovník, pomáhají uživateli s vyřizováním všech záležitostí v jeho zájmu (na základě přání uživatele, případně jeho opatrovníka). Jedná se například o sociální odbory, jiné sociální služby, komerční služby, zdravotnická zařízení, peněžní ústavy, soudy atd.

4. Specifika služby

Služba je poskytována v běžném panelovém domě v šesti bytech a ve velkém rodinném domě ve dvou bytech. Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovník docházejí za klienty denně do jejich domácností, kde jim poskytují objednanou podporu.

  • Identifikátor sociální služby: 3675784
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.02.2006

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník je k dispozici na: www.nadeje.cz/otrokovice/chranene_bydleni

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:577 112 983
Email:pavel.polak@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce