Jak pracovat s katalogem

Dům Naděje Otrokovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Otrokovice

Počet lůžek: 24Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:tř. Osvobození 151, 76502 Otrokovice
Telefon:770 106 530
Email:lucie.dubinova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Další adresy služby

Adresa:Bezručova 1112, 76502 Otrokovice
Adresa:tř. Tomáše Bati 505, 76502 Otrokovice
Adresa:tř. Osvobození 166, 76502 Otrokovice
Adresa:Erbenova 990, 76502 Otrokovice
Adresa:tř. Osvobození 167, 76502 Otrokovice
Adresa:Školní 1300, 76502 Otrokovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou lidé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení – mentální a kombinované postižení. Jejich situace vyžaduje nízkou až střední míru podpory a pomoci. Službu poskytujeme dospělým lidem ve věku 18 - 64 let. Službu nemůžeme poskytnout žadateli, který není mentálně postižený. Dále jestliže chování žadatele z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití. Nebo v případě, kdy žadatel vyžaduje vysokou míru podpory jako je (imobilita) trvalé využívání invalidního vozíku ve vnitřních prostorách.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním "Domu Naděje, chráněného bydlení" je poskytovat péči a zázemí lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Péčí se rozumí pomoc a podpora v každodenních situacích, podpora samostatnosti, pomoc při navazování dobrých vztahů s lidmi, rodinou. Dále pak podpora zájmu a schopností pro samostatný a spokojený život mezi lidmi. Zázemím se rozumí příjemné prostředí vlastní domácnosti a pomoc při přípravě stravy nebo její poskytnutí.

Cílem služby je podpořit klienta v tom, aby byl schopen postarat se o sebe s minimální pomocí a zvládnul podle konkrétních specifik jeho handicapu: 

 • rozhodovat se sám za sebe a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost 
 • umět si sám organizovat harmonogram dne,  
 • umět být sám se sebou 
 • postarat se o svůj zevnějšek  
 • o chod své domácnosti 
 • umět si naplánovat jídlo na každý den, umět si jídlo zajistit (např. objednat, zajít do restaurace, vyzvednout v jídelně), umět si připravit jednoduchá jídla (např. namazat chleba) 
 • uplatnit se v adekvátní pracovní aktivitě 
 • naučit se využívat různé zdroje služeb (s ohledem na finanční možnosti klienta) 
 • umět hospodařit se svými penězi  
 • žít ve zdravých vztazích s druhými (umět vnímat i potřeby někoho jiného, nemyslet jenom na sebe, mít vztahy i mimo službu chráněného bydlení) 
 • umět vnímat vlastní soukromí a intimitu 

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Uživatelé mají možnost využít stravy v rozsahu třech hlavních jídel denně, kterou zajišťuje poskytovatel. Mají možnost využít pomoci s přípravou stravy, nebo si stravu připravit sami. Všechny tyto možnosti mohou také kombinovat. Zajištěná strava odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

 

Poskytnutí ubytování

Chráněné bydlení provozuje Naděje, pobočka Otrokovice ve dvou bytech - v panelovém a činžovním domě v kapacitě 3 lůžek a ve třech rodinných domech v kapacitě 21 lůžek. Dále je na    adrese Tř. Osvobození 151 kancelářské a konzultační zázemí chráněného bydlení.

Byty se nachází v panelovém a činžovním domě. První byt je majetkem Naděje a nachází se v panelovém domě v běžné zástavbě městské části Baťov na ulici Školní. Žije zde 1 klient v bytě 1+kk. Druhý byt je pronajatý a nachází se v běžné městské zástavbě v centru města v ulici Bezručova. Žijí zde dva klienti v bytě 2+1, kdy každý z nich má samostatný pokoj.

V rodinných domech je klientům poskytována služba komunitního typu. Klienti zde mají zajištěn  dostatek soukromí a zároveň se mohou setkávat ve společných prostorech.

Chráněné bydlení komunitního typu je poskytováno ve třech rodinných domech.

 1. Na adrese tř. Osvobození 167 je služba poskytována 11 klientům, kteří zde žijí ve třech samostatných bytech s devíti jednolůžkovými a jedním dvoulůžkovým pokojem. Jeden z těchto bytů je o velikosti 4+1 a má společnou kuchyň s obývacím pokojem. Jeden byt je o velikosti 5+1 a má společnou kuchyň s jídelním koutem. Jeden byt  je o velikosti 1+1, v němž mají klienti společnou kuchyň s jídelním koutem.
 2. Na adrese tř. Tomáše Bati 505 žijí 4 klienti v bytě 4+1 s kuchyní s jídelním koutem.
 3. Na adrese tř. Osvobození 166 je služba poskytována 6 klientům ve dvou samostatných bytech 3+1, kdy v každém z nich je rovněž společná kuchyň s jídelním koutem.

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Asistenti (pracovníci v sociálních službách a sociální pracovník) pomáhají uživatelům zvládat úklid, údržbu spotřebičů a celkovou údržbu domácnosti. Součástí této činnosti je podpora a pomoc při hospodaření (zavedení individuálních hospodářských plánů a podpora při jejich dodržování), při zajišťování nákupů pro domácnost i dalších osobních nákupů.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Asistenti podporují uživatele ve využívání běžně dostupných služeb – a to i formou tréninku, přímého vedení. Motorické, psychické a sociální schopnosti podporují u uživatelů individuálně nebo při skupinové práci (pravidelné skupinové sdílení, podpora, výměna zkušeností, nácvik prostřednictvím modelových situací). Uživatelé jsou podporováni v dalším vzdělávání prostřednictvím organizací s odpovídajícím zaměřením.

Významnou součástí podpory asistentů a individuálního plánování služby je oblast partnerských, přátelských a rodinných vztahů.

Samostatnou oblastí podpory je i podpora pracovních kompetencí a kompetencí podstatných pro zařazení se na běžný pracovní trh. Všichni uživatelé mají pracovní aktivitu. Někteří využívají služby sociálně terapeutické dílny, někteří pracují v běžných nechráněných podmínkách. V současné době jsou čtyři uživatelé služeb v běžném zaměstnání.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Asistenti doprovázejí uživatele do všech zařízení a institucí, které chtějí, případně musí (například soud) využívat. Jedním z integračních cílů podpory je samostatné využívání všech dostupných služeb a jejich vyhledávání. Uživatelé mají k dispozici zdarma přístup k internetu a v případě potřeby jim s vyhledáváním informací pomáhá asistent.

Jedním z nejpodstatnějších témat podpory je vytváření, udržování nebo obnovování vztahů, především s rodinou. Asistenti pracují v této oblasti se všemi uživateli i jejich blízkými (nejen rodinami).

 

Sociálně terapeutické činnosti

Individuální podpora posilování sociálních kompetencí.

Skupinová podpora posilování skupinových kompetencí (sdílení ve skupině, výměna zkušeností, řešení modelových situací).

Nácvik komunikace, jednání na úřadech, aktivizace v oblasti neformální komunikace.

Podpora rozvoje stávajících kompetencí uživatele (často ve spolupráci s jinou institucí ) – zaměření na rozvoj oblastí, kde má uživatel dobré předpoklady.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání záležitostí

Pomoc při komunikaci s právnickými i fyzickými subjekty v zájmu uživatele. Asistenti, především sociální pracovník, pomáhají uživateli s vyřizováním všech záležitostí v jeho zájmu (na základě přání uživatele, případně jeho opatrovníka). Jedná se například o sociální odbory, jiné sociální služby, komerční služby, zdravotnická zařízení, peněžní ústavy, soudy atd.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 3675784
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.02.2006

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník je k dispozici na: www.nadeje.cz/otrokovice/chranene_bydleni

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Název poskytovatele

NADĚJE, oblast Otrokovice

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:733 117 626
Email:lukas.silc@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce