Jak pracovat s katalogem

Dům Naděje Zlín

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek: 25Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Bratří Sousedíků 3016, 76001 Zlín
Telefon:775 868 837
Email:r.vitek@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Další adresy služby

Adresa:třída Tomáše Bati 1010, 76001 Zlín
Adresa:Okružní 4699, 76005 Zlín
Adresa:Vodní 4208, 76001 Zlín
Adresa:Mostní 978, 76001 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Chráněné bydlení - Služba je určená dospělým občanům s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, v nepříznivé sociální situaci, bez ohledu na trvalé bydliště.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem sociální služby je poskytnout vhodné bydlení lidem, kteří se z důvodu svého mentálního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, a umožnit jim žít co nejběžnějším, svobodným a zodpovědným způsobem života v přirozeném prostředí města Zlína.

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba nabízí ubytování ve dvou domech a třech bytech (celková kapacita 25 lůžek) v pěkném prostředí města Zlína a dále:

Zajištění stravy a pomoc s její přípravou.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Podporu a pomoc při zvládání péče o sebe sama a o domácnost.

Pomoc při využívání veřejně dostupných služeb.

Doprovod na úřady, k lékařům, při vyřizování osobních záležitostí.

Podporu při vzdělávání, při přípravě na pracovní uplatnění.

Pomoc při vytváření a udržování rodinných a přátelských vztahů a vazeb.

Podporu při přejímání zodpovědnosti, příprava na samostané nebo podporované bydlení.

Klienti, kteří dosáhnou určitého stupně samostatnosti, mohou přejít do chráněných bytů v centru Zlína, kde je pracovník přítomen pouze podle jejich potřeby.

 

4. Specifika služby

Zařízení se nespecializuje na poskytování služeb:

  • Osobám s těžkými smyslovými (zrakovými a sluchovými) vadami.
  • Osobám vyžadující péči v rozsahu služby osobní asistence.
  • Zařízení nemá bezbariérový přístup.

 

Služby nemůžeme poskytnout :

  • Osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách.
  • Osobám, jejichž zdravotní či duševní stav vyžaduje poskytování intenzivní nebo specializovanou péči.
  • Osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

  • Identifikátor sociální služby: 1179545
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.11.1998

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za ubytování

Bratří Sousedíků 3016: jednolůžkový pokoj 180 Kč/den, dvoulůžkový pokoj 170 Kč/den/osobu, samostatná garsoniéra 210 Kč/den.

Tř. T. Bati 1010: jednolůžkový byt malý 140 Kč/den, dvoulůžkový byt 140 Kč/den/osobu, jednolůžkový byt 170 Kč/den.

Chráněné byty Okružní a Vodní: dvoulůžkový byt 160 Kč/den/osobu, jednolůžkový byt 210 Kč/den.

Úhrada za stravu

úhrada za celodenní stravu 160,- Kč

z toho cena oběda 65,- Kč

Úhrada za provedené úkony základní činnosti sociální služby

1 hodina 130,- Kč

Poskytovatel vede evidenci spotřebovaného času nezbytného k zajištění těchto úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, evidují se 30 minutové intervaly.

K úhradě provedených základních činností sociálních služeb slouží uživateli příspěvek na péči.

 

 

 

 

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

NADĚJE, pobočka Zlín

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:575 758 131
Email:katerina.pivonkova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova chráněného bydlení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce