Jak pracovat s katalogem

Dům Pod křídly - dům na půl cesty

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek: 16Komu je služba určena

Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče (Pobytová - Dům na půl cesty je sociální služba určena pro mladé dospělé ve věku 18 - 26 let, kteří ukončili pobyt v dětském domově, výchovném ústavu, pěstounské rodině, nebo biologické rodině, která byla pod dohledem oddělení sociálně právní ochrany dětí.)


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kamenná 3848, 76001 Zlín
Telefon:731 898 934
Email:sevcikova@podkridly.cz
Web:www.podkridly.cz

Další adresy služby

Adresa:Štípská 667, 76314 Zlín
Adresa:Štípská 668, 76314 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dům na půl cesty je sociální služba určena pro mladé dospělé ve věku 18 - 26 let, kteří ukončili pobyt v dětském domově, výchovném ústavu, pěstounské rodině, nebo biologické rodině, která byla pod dohledem oddělení sociálně právní ochrany dětí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domů na půl cesty "Pod křídly" je pomoc a podpora mladým dospělým z cílové skupiny při vstupu do samostatného života. Konkrétně tato pomoc spočívá v poskytnutí ubytování v samostatných ubytovacích jednotkách, které mají charakter domácnosti, ve zprostředkování uplatnění na trhu práce, při upevňování kontaktů se společenským prostředím.
Cílem služby je pomoc mladým dospělým zvládnout přechod z ústavní péče do samostatného života a umožnit jím žít běžným způsobem života.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociálních služeb. V rámci služby poskytujeme tyto základní činnosti:

- ubytování - je poskytováno v samostatných ubytovacích jednotách, se samostatnou koupelnou, WC a kuchyní. Ubytovací jednotky jsou vybaveny základním vybavením – postelí, skříni, stolem a židlemi, pračkou, ledničkou.

- uživatele si stravu zajištují sami.

- pomáháme vytvářet uživatelům podmínky pro zajištění úklidu ubytovací jednotky, praní, výměny ložního prádla.

- v rámci zprostředkování kontaktů se společenským prostředím podporujeme uživatele v jejich kontaktu s blízkými osobami, rodinou, učíme je využívat běžné dostupné služby (lékařská péče, psychologové, agentury práce, apod.)

- při socioterapeutických činnostech upevňujeme pracovní návyky našich uživatelů, podporujeme je k dokončení či rozšíření vzdělání, podporujeme je při začlenění do běžného života.

- učíme uživatele adekvátním způsobem využívat svá práva a plnit své povinnosti

Výše uvedené aktivity realizujeme v souladu s individuálními plány uživatelů a s cíli, kterých chtějí prostřednictvím služby dosáhnout.

Služba je zpravidla poskytována po dobu dvou let, v odůvodněných případech může být doba pobytu v DPC delší.

Ke každému uživateli přistupujeme dle jeho individuálních potřeb.

4. Specifika služby

Dům na půl cesty je pobytová sociální služba za úhradu. Do domu na půl cesty nemůžeme přijmout žadatele z cílové skupiny, pokud není finančně zajištěný. (je např. sankčně vyloučen z úřadu práce)

Platba za ubytování činí, v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, 120 Kč/ den.

  • Identifikátor sociální služby: 2278292
  • Druh sociální služby: § 58 - Domy na půl cesty
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.12.2009

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Dle vyhášky 505/2006 Sb., činí platba za ubytování 120 Kč/ den. Ostatní služby jsou uživatelům poskytovány zdarma.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Domy na půl cesty nejsou bezbariérové.

Název poskytovatele

spolek Pod křídly

IČ poskytovatele

70640327

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Družstevní 228, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:604 877 266
Email:smrckova@podkridly.cz
Web:www.podkridly.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce