Jak pracovat s katalogem

Dům pokojného stáří Naděje Nedašov

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Nedašov

Počet lůžek: 15Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nedašov 161, 76332 Nedašov
Telefon:775 889 643
Email:nedasov@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám od 27 let se zdravotním tělesným postižením.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je poskytovat pobytové služby a sociálně-zdravotní péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.

Cílem je poskytovat službu dle individuálních potřeb. Pomocí ošetřovatelské péče, rehabilitace, aktivizačních činností, podpory přirozených vztahových sítí a možností využívat běžně dostupné služby, přispět ke zkvalitnění života uživatelů.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Ve smlouvě je stanoven osobní cíl a rozsah činností podle skutečných potřeb uživatele. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • ubytování - v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s hygienickým zařízením; pokoj je vybaven polohovacím lůžkem s antidekubitní matrací, stolkem k lůžku, jídelním stolem a židlí, šatní skříní, poličkou; na přání uživatele lze umožnit vybavení pokoje svým vlastním nábytkem a dalšími doplňky,
 • stravování - je poskytováno v rozsahu 4 jídel (snídaně, oběd, svačina, večeře), u diabetiků v rozsahu 6 jídel (obohaceno o dopolední svačinku a druhou večeři); jídlo se čerstvě připravuje ve vlastní kuchyni s ohledem na diabetická omezení,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, přesun na lůžko nebo vozík, podávání jídla a pití),
 • pomoc při osobní hygieně,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • duchovní a pastorační péči.

4. Specifika služby

Služba nemůže být poskytnuta osobě,

 • která má závislost na alkoholu a omamných látkách,
 • jejíž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • jejíž zdravotní stav nevyžaduje pomoc při zajištění soběstačnosti (není přiznán příspěvek na péči).
 • Identifikátor sociální služby: 2044545
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.06.1991

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

 • Úhrada za ubytování - výše je stanovena podle druhu pokoje (jednolůžkový, dvoulůžkový, třílůžkový).
 • Úhrada za stravu - podle diety.
 • Úhrada za péči a služby - hrazena z příspěvku na péči.

Po úhradě za služby musí uživateli zůstat vždy minimálně 15 % z jeho příjmu.

Ceny za výše uvedené služby lze získat na kontaktu: sociální pracovník, tel. 737 482 278.

Fakultativní činnosti

ANO

 • Úhrada za dopravu služebním automobilem na vyžádání uživatele.
 • Úhrada za připojení ke kabelovému rozvodu signálu.

Ceny za výše uvedené fakultativní služby lze získat na kontaktu: sociální pracovník, tel. 737 482 278.

Dále jsou nabízeny zprostředkovatelské služby jako pedikúra, masáže, holič, kadeřník. Úhrady za tyto služby jsou dány sazebníky jednotlivých externích poskytovatelů a uživatel je hradí přímo těmto poskytovatelům. Zprostředkování služby není zpoplatněno.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Služba je poskytována v pěti samostatných dvoupodlažních domech. První nadzemní podlaží je bezbariérové, schodiště do druhého nadzemní podlaží je řešeno schodolezem nebo schodišťovou plošinou.

Název poskytovatele

NADĚJE, pobočka Nedašov

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:604 767 544
Email:petr.zurek@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce