Jak pracovat s katalogem

Dům pokojného stáří Naděje Nedašov

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Nedašov

Počet lůžek: 22Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním (Pobytová - Hlavní cílovou skupinou jsou osoby postižené Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence.)


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 55ti let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nedašov 161, 76332 Nedašov
Telefon:775 889 643
Email:nedasov@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je urřena osobám od 27 let s kombinovaným postižením, různými typy demencí (např. stařecká, Alzheimerova) a pro doplnění kapacity i osobám s chronickým duševním onemocněním.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je poskytovat pobytové služby a sociálně-zdravotní péči osobám, které vzhledem ke svému věku, změnám zdravotního stavu a snížené soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Cílem je poskytovat službu dle individuálních potřeb uživatelů tak, aby kromě základních fyziologických potřeb byl zajištěn klid, bezpečí a jistota; podpora uživatelů v sociálním začleňování, v udržení nebo vytvoření nových společenských kontaktů.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Ve smlouvě je stanoven osobní cíl a rozsah činností podle skutečných potřeb uživatele. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • ubytování - v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s hygienickým zařízením; pokoj je vybaven polohovacím lůžkem s antidekubitní matrací, stolkem k lůžku, jídelním stolem a židlí, šatní skříní, poličkou; na přání uživatele lze umožnit vybavení pokoje svým vlastním nábytkem a dalšími doplňky,
 • stravování - je poskytováno v rozsahu 4 jídel (snídaně, oběd, svačina, večeře), u diabetiků v rozsahu 6 jídel (obohaceno o dopolední svačinku a druhou večeři); jídlo se čerstvě připravuje ve vlastní kuchyni s ohledem na diabetická omezení,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, přesun na lůžko nebo vozík, podávání jídla a pití),
 • pomoc při osobní hygieně,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • duchovní a pastorační péči.

4. Specifika služby

Služba nemůže být poskytnuta osobě,

 • která má závislost na alkoholu a omamných látkách,
 • jejíž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • jejíž zdravotní stav nevyžaduje pomoc při zajištění soběstačnosti (není přiznán příspěvek na péči).
 • Identifikátor sociální služby: 4417297
 • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.06.1991

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

 • Úhrada za ubytování - výše je stanovena podle druhu pokoje (jednolůžkový, dvoulůžkový, třílůžkový).
 • Úhrada za stravu - podle diety.
 • Úhrada za péči a služby - hrazena z příspěvku na péči.

Po úhradě za služby musí uživateli zůstat vždy minimálně 15 % z jeho příjmu.

Ceny za výše uvedené služby lze získat na kontaktu: sociální pracovník, tel. 737 482 278.

Fakultativní činnosti

ANO

 • Úhrada za dopravu služebním automobilem na vyžádání uživatele.
 • Úhrada za připojení ke kabelovému rozvodu signálu.

Ceny za výše uvedené služby lze získat na kontaktu: sociální pracovník, tel. 737 482 278.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

NADĚJE, pobočka Nedašov

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:604 767 544
Email:petr.zurek@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce