Jak pracovat s katalogem

Dům pokojného stáří Naděje Zlín

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek: 17Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 55 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Okružní 5550, 76005 Zlín
Telefon:575 758 131
Email:zlin@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby domova se zvláštním režimem v Domě pokojného stáří Zlín jsou určeny občanům starším 55 let, postiženým Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Více informací najdete zde - http://nadeje.cz/zlin/domov_se_zvlastnim_rezimem1

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domova se zvláštním režimem je vytvořit přátelské domácí prostředí občanům postiženým Alzheimerovou nemocí, kteří již nemohou zůstat ve své domácnosti. Obyvatelé zde díky vlídné péči a podpoře mohou žít důstojný a bezpečný život.

Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách - http://nadeje.cz/zlin/domov_se_zvlastnim_rezimem1

3. Nabízené činnosti

Ubytování (včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla) - dlouhodobé, v 7 jednolůžkových a 5 dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny polohovacími lůžky včetně antidekubitních matrací, vestavěnými skříněmi, komodou, policí, stolkem k lůžku, stolem, židlemi a případně také pohodlným křeslem. U každého pokoje je k dispozici bezbariérová koupelna se sprchovým koutem, toaletou a umyvadlem. Každý klient si může při příchodu na domov svůj pokoj dovybavit vlastními, sobě milými věcmi a drobným nábytkem (např. křeslo, obrázky, fotky, květiny).

Klienti mohou dále využívat kapli, rehabilitační místnost, jídelnu, zahradu a další společné prostory.

Stravování - probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, s přihlédnutím k dietním omezením jednotlivých klientů (diabetická strava apod.). Našim klientům poskytujeme stravu z vlastní kuchyně, a to v rozsahu 4 jídel (snídaně, oběd, svačina, večeře) nebo u diabetiků 6 jídel (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, druhá večeře) denně.

Zajišťujeme celodenní pečovatelskou a ošetřovatelskou péči, rehabilitační ošetřování a péči nutričního terapeuta.

Umožňujeme aktivní trávení volného času, tréninky paměti, rukodělné činnosti, čtení, poslech hudby, besedy, různá vystoupení, výlety, canisterapii, muzikoterapii a další.

Nabízíme duchovní a pastorační péči a možnost účasti na bohoslužbách v kapli domova (katolických, evangelických a husitských).

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 6697699
  • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.09.1998

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Platby v domově pro seniory jsou prováděny podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, péče je hrazena z příspěvku na péči. Způsob platby je individuální a je se zájemcem o službu domlouván vždy před nástupem do domova. Konkrétní informace o úhradách najdete tady - http://nadeje.cz/zlin/domov_se_zvlastnim_rezimem1, záložka "ceníky".

Po úhradě služby musí klientovi zůstat vždy minimálně 15 % z jeho příjmu.

Fakultativní činnosti

ANO

Dům pokojného stáří - domov se zvláštním režimem nabízí svým klientům jako fakultativní službu dopravu osobním automobilem, případně automobilem s možností převozu klienta na invalidním vozíku. Výše úhrady fakultativní služby je dána sazebníkem, který je přílohou smlouvy o poskytování sociální služby.

Našim klientům nabízíme také další, zprostředkované služby, jako je pedikúra, masáže, kadeřnice, kosmetička. Úhrady za tyto služby jsou dány sazebníky jednotlivých externích poskytovatelů služeb a klient je hradí přímo těmto poskytovatelům.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Celý objekt Domu pokojného stáří je bezbariérový.

Název poskytovatele

NADĚJE, pobočka Zlín

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:575 758 131
Email:renata.gabrhelikova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Vstup do Domu pokojného stáříZahrada domovaJednolůžkový pokojSprchový koutVzpomínkový pokoj


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce