Jak pracovat s katalogem

Dům pokojného stáří Valašská Bystřice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Valašská Bystřice

Počet lůžek:Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 55 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Valašská Bystřice 275, 75627 Valašská Bystřice
Telefon:571 646 501
Email:gabriela.billova@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby s tělesným postižením, kteří:
• žijí se svými rodinami nebo s pomocí svých příbuzných ve svém přirozeném prostředí, ale tyto osoby jsou nepřetržitou péčí o ně vyčerpány a potřebují určitou dobu k odpočinku či vyřešení svých soukromých záležitostí,
• žijí osaměle, např. na odlehlých místech, kde je během zimního období obtížná dostupnost,
• žijí osaměle a po určitou dobu potřebují zvýšenou pomoc a podporu, např. po návratu z nemocnice či při přechodném zhoršení zdravotního stavu,
• žijí se svými rodinami, ale pečující osoba musí sama podstoupit léčbu, případně být hospitalizována.

Věková struktura: senioři od 65 let věku, popř. lidé s tělesným postižením od 55 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Odlehčovací služby v Charitním domě pokojného stáří Valašská Bystřice je poskytnutí individuální pomoci a podpory seniorům se sníženou soběstačností, o něž běžně pečují jiné osoby v jejich přirozeném prostředí. Seniorům poskytujeme ubytování, stravování, pečovatelskou a ošetřovatelskou službu a také možnost účastnit se aktivizačních činností v Charitním domě pokojného stáří s ohledem na seberealizaci a naplnění duchovních potřeb.

Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a poskytnout čas k vyřízení nutných záležitostí.

3. Nabízené činnosti

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?

• poskytnutí ubytování,
• poskytnutí stravy,
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kontakt s okolím, rodinou, přáteli, známými, na objednání zajištění kadeřnice, pedikérka),
• sociálně terapeutické činnosti,
• aktivizační činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování na úřadech, jednání u lékaře, doprovod)

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 9351397
  • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 13.08.2012

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada pobytu
Jednolůžkový pokoj 170,- Kč/den
Dvoulůžkový pokoj 150,- Kč/den


Úhrada stravy
Celodenní strava (3 hlavní jídla) 110,- Kč/den

Fakultativní činnosti

ANO

Pečovatelské úkony jsou hrazeny podle reálně vykonaných úkonů, jejichž výše je určena dle platného Sazebníku pečovatelských úkonů.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

47997885

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kpt. Zavadila 1345, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:571 619 979
Email:reditel@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce