Jak pracovat s katalogem

Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Návojná

Počet lůžek: 70Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Návojná 100, 76332 Návojná
Telefon:577 335 437
Email:socialni@dssnavojna.cz
Web:www.dssnavojna.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie) a osobám závislým na alkoholu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění / znevýhodnění.

Do cílové skupiny nepatří:

 • Osoby s mentální retardací
 • Osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí
 • Osoby závislé na psychoaktivních látkách

Přijímáme osoby od 27 do 80 let (tj. před dovršením 80 let věku). Žadatelé, kteří v průběhu vedení v evidenci překročí stanovenou věkovou hranici, budou automaticky vyřazeni z evidence čekatelů.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je poskytovat sociální službu osobám, které vzhledem k nepříznivé životní situaci potřebují pomoc a podporu, která jim nemůže být v jejich vlastním prostředí poskytována. Usilujeme o zachovávání a rozvíjení dosavadních schopností uživatelů a jejich podporu v zapojení do běžného způsobu života.

3. Nabízené činnosti

 • Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nezbytnou součástí poskytované služby je dlouhodobé ubytování, které je spojeno s dalšími službami - poskytnutí stravy, zdravotní péče, pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Organizace zajišťuje přípravu jídla ve vlastní kuchyni, a to v rozsahu celodenní stravy (snídaně, oběd, svačina, večeře, DIA večeře). V rámci nácviku přípravy stravy mohou klienti využít kuchyňské prostory k tomu určené.
 • Celková kapacita zařízení je 70 uživatelů. Obyvatelům domova je k dispozici 26 jednolůžkových, 16 dvoulůžkových a 4 třílůžkové pokoje. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, přičemž uživatel má možnost dovybavit si pokoj vlastními věcmi. Součástí pokojů je sociální zařízení (WC, sprchový kout), které je společné pro dva sousedící pokoje. Kromě toho mohou uživatelé využít i koupelny s vanami, které jsou k dispozici na každém podlaží.

4. Specifika služby

Důvody pro ukončení poskytování služby jsou vymezeny ve smlouvě o poskytování služby, kterou zařízení uzavírá s klientem.

 • Uživatel a poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení smlouvy.
 • Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu.
 • Poskytovatel může smlouvu vypovědět z důvodů, které jsou uvedeny ve Smlouvě a v Domácím řádu.

Domácí řád mimo jiné vymezuje zákaz požívání alkoholických nápojů v době poskytování služby.

 • Identifikátor sociální služby: 7152788
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s duševním onemocněním
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.10.2000

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sociální služba ja poskytována za úhradu. Úhradu nákladů za poskytování sociální služby hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě. Výše úhrady závisí na druhu ubytování (1 - 3 lůžkový pokoj včetně úklidu, praní, drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) a na typu stravy (strava normální, dietní, diabetická). Kompletní ceník poskytované služby ke stažení zde http://dssnavojna.cz/uhrada-pobytu

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

70850852

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 100, 76332 Návojná
Telefon:577 335 512
Email:reditel@dssnavojna.cz
Web:www.dssnavojna.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce