Jak pracovat s katalogem

Horizont Kroměříž; Horizont Kroměříž, pracoviště Holešov

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž, Holešov

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 23


Terénní forma / služba přijde za mnou: Kroměříž (ORP), Holešov (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Mánesova 3880, 76701 Kroměříž
Telefon:777 721 132, 777 721 145
Email:horizontkm@cspzlin.cz
Web:www.cspzlin.cz

Další adresy služby

Adresa:Grohova 698, 76901 Holešov

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby sociální rehabilitace Horizont Kroměříž jsou určeny dospělým osobám s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu z okruhu psychóz od 18-ti do 80-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním zařízení Horizont Kroměříž je podpora a pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním znovu nalézt a využít vlastní síly k naplnění života v oblasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů a zájmů.

Cíle služby:

 • Podpora aktivity a samostatnosti uživatelů v oblasti práce, samostatného bydlení, navazování partnerských vztahů, péče o své zdraví a života s nemocí.
 • Podpora uživatelů před, během studia nebo při jeho dokončení a při jiných vzdělávacích a aktivizačních činnostech.
 • Pomoc s prosazováním a obhajováním práv uživatelů.
 • Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských aktivit.
 • Podpora při hledání přátel a plánování volného času.
 • Podpora při péči o vlastní osobu, soběstačnost.

Zásady poskytování sociální služby:

 • Respekt k odlišnému vnímání reality uživatele vyplývající z jeho duševního onemocnění.
 • Přístupem pracovníků respektovat práva a oprávněné zájmy člověka.
 • Individuální přístup k uživateli.
 • Nevytvářet u uživatele způsobem poskytování služby závislost na službě.
 • Podporovat přirozený způsob života a sociální začleňovánímuživatele.
 • Respektovat individuální potřeby, cíle a schopnosti uživatele.
 • Podporovat samostatnost, aktivitu a nezávislost uživatele.
 • Nepodceňovat uživatele, tj. nepomáhat tam, kde stačí podpora.
 • Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy o poskytování sociální služby. Součástí uzavření smlouvy je s uživatelem sjednaný osobní cíl. Konkrétní rozsah podpory je zaznamenán do individuálního plánu, který je pravidelně revidován a rozvíjen.

Nabízené základní činnosti sociální služby:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů; nácvik péče o domácnost, např. péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování; nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti; nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru; nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům.

Pracovník pomáhá uživateli s nácvikem různých dovedností s cílem co nejvíce zvýšit jeho soběstačnost a tím i kvalitu života. Jedná se např. o nácvik domácích prací, práci s počítačem nebo používání mobilního telefonu, nakupování, hospodaření s financemi, hledání zaměstnání a přípravu k pracovnímu pohovoru atd.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity; nácvik schopností využívat dopravní prostředky; nácvik chování v různých společenských situacích; nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.

Pracovníci mohou nabídnout v případě potřeby uživateli kontakt na psychologa, psychiatra nebo další potřebné instituce. Pracovník může uživateli také poskytnout doprovod na různá místa, na jednání na úřadech atd.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pracovníci pravidelně pořádají setkání s uživateli, na kterém jim předávají různé informace. V rámci individuální spolupráce pracovník pomáhá uživateli při vyhledávání různých informací, realizují činnosti, které vedou ke zlepšení sociálních a poznávacích schopností (např. paměti, vnímání, pozornosti, emocionální seberegulace, aj.).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek; informační servis a zprostředkování služeb.

Pracovník poskytuje uživateli podporu při uplatňování jeho práv (např. při reklamaci zboží), nácviku asertivity, kumunikace. Dále se jedná o pomoc s vyřizováním různých žádostí na úřadech a předávání důležitých informací o možnostech uplatňování práv.

4. Specifika služby

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob, kterým je sociální služba určena.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Identifikátor sociální služby: 4759751
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.10.2009

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30CDZ Kroměříž, Mánesova 3880, Kroměříž, 8:30 - 16:00 - pracoviště Kroměříž, 10:00 - 15:00 - pracoviště Holešov
Úterý: 07:00 - 15:30CDZ Kroměříž, Mánesova 3880, Kroměříž, 8:30 - 16:00 - pracoviště Kroměříž
Středa: 07:00 - 15:30 CDZ Kroměříž, Mánesova 3880, Kroměříž, 8:30 - 16:00 - pracoviště Kroměříž
Čtvrtek: 07:00 - 15:30CDZ Kroměříž, Mánesova 3880, Kroměříž, 8:30 - 16:00 - pracoviště Kroměříž, 10:00 - 15:00 - pracoviště Holešov
Pátek: 07:00 - 15:30CDZ Kroměříž, Mánesova 3880, Kroměříž, 8:30 - 13:30

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30- CDZ Kroměříž, 8:30 - 16:00
Úterý: 07:00 - 15:30- CDZ Kroměříž, 8:30 - 16:00
Středa: 07:00 - 15:30- CDZ Kroměříž, 8:30 - 16:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:30- CDZ Kroměříž, 8:30 - 16:00
Pátek: 07:00 - 15:30- CDZ Kroměříž, 8:30 - 13:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Zařízení sociálních služeb Horizont Kroměříž se nachází v prvním patře budovy bez výtahu. Je nutné překonat schody.

IČ poskytovatele

25300083

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mostní 4058, 76001 Zlín
Telefon:777 721 131
Email:csp.ops@cspzlin.cz
Web:www.cspzlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce