Jak pracovat s katalogem

Kamarád Rožnov o.p.s.

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Rožnov pod Radhoštěm

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 28Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - od 15 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Volkova 523, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon:571 653 683
Email:info@kamaradroznov.cz
Web:www.kamaradroznov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

služba je určena pro:

  • osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mají zachovanou funkčnost horních končetin a nepotřebují celodenní ošetřovatelskou péči
  • osoby s tělesným postižením, které mají zachovanou funkčnost horních končetin a nepotřebují celodenní ošetřovatelskou péči
  • osoby s částečným zrakovým a částečným sluchovým postižením v kombinaci s mentálním a tělesným postižením, které mají zachovanou funkčnost horních končetin a nepotřebují celodenní ošetřovatelskou péči
  • osoby s kombinací výše uvedených postižení
  • ve věku 15-64 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Kamarád Rožnov o.p.s. – sociálně terapeutické dílny
Je zařízení poskytující ambulantní služby sociální prevence, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Poslání
Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život.
Jsme připraveni respektovat vaši individualitu.
Cíle
podpora a vedení uživatelů k samostatnosti, soběstačnosti a zvyšování jejich sebevědomí,podpora přirozených vazeb s okolím a vrstevníky,podpora vzniku, zdokonalování a zachování pracovních návyků

3. Nabízené činnosti

Cílové skupině nabízíme
individuální přístup s ohledem na schopnosti a přání uživatele,

denní pobyt v sociálně terapeutických dílnách,

zařazení do kolektivu, rozvoj osobnosti, podporu pracovních a sebeobslužných návyků,

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 7986987
  • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.09.1998

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 13:30
Úterý: 08:00 - 13:30
Středa: 08:00 - 13:30
Čtvrtek: 08:00 - 13:30
Pátek: 08:00 - 13:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Kamarád Rožnov o.p.s.

IČ poskytovatele

64123031

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Volkova 523, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon:571 653 683
Email:info@kamaradroznov.cz
Web:www.kamaradroznov.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce