Jak pracovat s katalogem

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherské Hradiště, Staré Město

Počet lůžek: 44Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let (Pobytová - od 18ti let)

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Rostislavova 686, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:733 623 289
Email:lucia.chovanova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Další adresy služby

Adresa:Rostislavova 671, 68601 Uherské Hradiště
Adresa:U Cihelny 259, 68601 Uherské Hradiště
Adresa:Velehradská 2197, 68603 Staré Město
Adresa:Velehradská 2196, 68603 Staré Město

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

 • Osoby s mentálním postižením s nízkou a střední mírou podpory
 • Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením), s nízkou a střední mírou podpory, které jsou schopny samostatného pohybu

Věková kategorie uživatelů:

 • mladí dospělí (19–26 let)
 • dospělí (27–64 let)
 • mladší senioři (65–80 let)

Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let.

Kapacita služby: 21 lůžek

Sociální služba Chráněné bydlení není určena pro tyto osoby:

 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoby se stařeckou a ostatními typy demencí (např. Alzheimerova choroba)
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • osoby, které přijímají potravu sondou
 • osoby imobilní
 • osoby závislé na alkoholu a drogách
 • osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí)
 • osoby, které vyžadují vysokou míru podpory
 • osoby, které žádají o poskytnutí služby v době kratší než 6 měsíců od poskytnutí téže služby, kdy jim byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností ze smlouvy vyplývajících.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Chráněného bydlení – Rostislavova je vytvářet lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života v přirozeném prostředí a stali se rovnocennými členy společnosti.

Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené potřebné míry pomoci a podpory.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na adrese Rostislavova 686, Rostislavova 671, 686 01 Uherské Hradiště. Doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti:

Dle § 17 vyhl. č. 505/2006 Sb.:

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. pomoc s přípravou stravy,

 2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

 b) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,

 2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,

 2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

 3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

 4. podpora v oblasti partnerských vztahů,

 5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

 2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC.

 

Sociální služba je poskytována na adrese Rostislavova 686, Rostislavova 671,   Uherské Hradiště, 686 01, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

4. Specifika služby

Služba je poskytována ve dvou bytových domech nedaleko centra města v běžné zástavbě. Veřejné služby a obchody jsou tedy velmi dobře dostupné. Nedaleko se také nachází autobusové i vlakové nádraží.

V bytovém domě č.p. 686 se nachází 8 bytů. Sedm bytů je pro uživatele a jeden byt využívá personál jako své zázemí.

 • Ve sklepním prostoru je určena místnost pro praní. Vybavena pračkou a sušičkou prádla a myčkou na nádobí.
 • Venkovní posezení ve dvoře

 V bytovém domě č.p. 671 se nachází 4 byty 

 •  Venkovní posezení ve dvoře.

Bytové jednotky jsou určeny pro 1, 2 a 3 osoby. Každý pokoj je vybaven lůžkem, pohovkou a skříní. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou a spotřebiči (mikrovlnná trouba, sporák, lednice, myčka nádobí) a kuchyňským nádobím, jídelním stolem a židlemi. Sociální zařízení se skládá z koupelny se sprchovým koutem a WC). V každém bytě je umístěna pračka se sušičkou.

Domy nejsou bezbariérové.     

Další vybavení jednotlivých bytů je individuální dle potřeb a uvážení jednotlivých uživatelů.

Ubytování má znaky přirozeného bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu (uživatelé mají klíče od svých pokojů a vstupních dveří domácnosti).

Další vybavení: Automobil Škoda Fabia

 • Identifikátor sociální služby: 6798398
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.11.2014

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za služby se řídí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., v aktuálním znění a jsou upraveny v interní směrnici O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení, v aktuálním znění.

https://www.ssluh.cz/chranene-bydleni/chranene-bydleni-rostislavova/dokumenty.html

Fakultativní činnosti

ANO

 • Doprava služebním automobilem 10;Kč/ km
 • Připojení k internetu a TV 40;Kč/ měsíc

Úhrady za fakultativní činnosti se řídí interní směrnicí Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění.

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Chráněné bydleníChráněné bydlení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce