Jak pracovat s katalogem

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherské Hradiště, Staré Město

Počet lůžek: 44Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let (Pobytová - od 18ti let)

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Rostislavova 686, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:733 623 289
Email:lucia.chovanova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Další adresy služby

Adresa:Rostislavova 671, 68601 Uherské Hradiště
Adresa:U Cihelny 259, 68601 Uherské Hradiště
Adresa:Velehradská 2196, 68603 Staré Město
Adresa:Velehradská 2197, 68603 Staré Město

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina Chráněného bydlení - Rostislavova

 • Osoby s mentálním postižením s nízkou a střední mírou podpory

 • Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením), s nízkou a střední mírou podpory, které jsou schopny samostatného pohybu

Věková kategorie uživatelů:

 • mladí dospělí (18–26 let)

 • dospělí (27–64 let)

 • mladší senioři (65–80 let)

Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let.

Celková kapacita: 21 osob

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 • Nespadá do cílové skupiny

 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

 • Z důvodu akutní infekční nemoci

 • Chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Cílová skupina Chráněného bydlení - Staré Město

 • Osoby s mentálním postižením s nízkou a střední mírou podpory
 • Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením), s nízkou a střední mírou podpory, které používají pouze základní kompenzační pomůcky a jsou schopny částečně samostatného pohybu

Věková kategorie uživatelů:

 • mladí dospělí (18–26 let)
 • dospělí (27–64 let)
 • mladší senioři (65–80 let)

Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 • Nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Z důvodu akutní infekční nemoci

Chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Celková kapacita: 12 osob

 

Cílová skupina Chráněného bydlení Jarošov

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením s nízkou a střední mírou podpory (kombinovaným postižením se rozumí osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným, popř. smyslovým postižením).

Věková struktura cílové skupiny:

mladí dospělí (18–26 let)

dospělí (27–64 let)

mladší senioři (65-70 let)

 

Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let. Uživatelé služby, kteří přesáhnou věkovou hranici 70 let a spadají do cílové skupiny, v chráněném bydlení zůstávají.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 • Nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Z důvodu akutní infekční nemoci
 • Chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Celková kapacita: 11 osob

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Chráněného bydlení – Rostislavova je vytvářet lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života v přirozeném prostředí a stali se rovnocennými členy společnosti. Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené potřebné míry pomoci a podpory.

Posláním Chráněného bydlení – Staré Město je vytvářet lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života v přirozeném prostředí a stali se rovnocennými členy společnosti. Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené potřebné míry pomoci a podpory.

Posláním Chráněného bydlení Jarošov je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které potřebují individuální podporu v každodenním životě.

Sociální služba podporuje samostatnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k začlenění se do běžného způsobu života.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti:

Dle § 17 vyhl. č. 505/2006 Sb.:

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. pomoc s přípravou stravy,

 2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

 b) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,

 2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,

 2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

 3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

 4. podpora v oblasti partnerských vztahů,

 5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

 2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC.

 

Sociální služba Chráněné bydlení - Rostislavova je poskytována na adrese Rostislavova 686, Rostislavova 671, Uherské Hradiště, 686 01, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

Sociální služba Chráněné bydlení - Staré Město je poskytována na adrese Velehradská 2196, Velehradská 2197, Staré Město, 686 03, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

Sociální služba Chráněné bydlení Jarošov je poskytována na adrese U Cihelny 259, 686 01 Jarošov – Uherské Hradiště, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu chráněného bydlení.

4. Specifika služby

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením jsou organizační jednotkou – zařízením SSL UH,p.o., která slučuje 3 chráněná bydlení:

Chráněné bydlení – Rostislavova, Rostislavova 686, 671, 686 01 Uherské Hradiště

Chráněné bydlení – Staré Město, Velehradská 2196, 2197, 686 03 Staré Město

Chráněné bydlení Jarošov, U Cihelny 259, 686 01 Uherské Hradiště

 

Pobytová sociální služba Chráněné bydlení - Rostislavova je poskytována ve dvou bytových domech nedaleko centra města v běžné zástavbě. Veřejné služby a obchody jsou tedy velmi dobře dostupné. Nedaleko se také nachází autobusové i vlakové nádraží. Zastávka městské hromadné dopravy je v blízkosti chráněného bydlení.

V bytovém domě č.p. 686 se nachází 8 bytů (1+1). Kapacita 13 osob.

Šest bytů je dvoulůžkových a jeden byt je jednolůžkový. Jeden byt využívá personál jako své zázemí. Ve sklepním prostoru je místnost pro praní, vybavena pračkami, sušičkou prádla a myčkou na nádobí.

Součástí bytového domu je venkovní posezení ve dvoře. Bytové jednotky jsou vybaveny postelí, konferenčním stolkem a skříní. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou a spotřebiči, kuchyňským nádobím, jídelním stolem a židlemi. V chodbičce je vestavěná skříň a botník. Sociální zařízení se skládá z koupelny se sprchovým koutem a WC.

V bytovém domě č.p. 671 se nachází 4 byty. Kapacita 8 osob.

Dva byty 2 +KK jsou dvoulůžkové, jeden podkrovní byt 2,5 +KK je jednolůžkový a jeden byt 3 +KK má dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj. Součástí bytového domu je venkovní posezení ve dvoře.

Bytové jednotky jsou vybaveny postelí, pohovkou a skříní. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou a spotřebiči a kuchyňským nádobím, jídelním stolem a židlemi. Sociální zařízení se skládá z koupelny a WC. V každém bytě je umístěna pračka nebo pračka se sušičkou.

Bytové domy nejsou bezbariérové a nedisponují výtahem. 

Další vybavení jednotlivých bytů je individuální dle potřeb a uvážení jednotlivých uživatelů. Ubytování má znaky přirozeného bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu.

Další vybavení: Automobil Škoda Fabia

 

Pobytová služba Chráněné bydlení - Staré Město je poskytována ve dvou jednopodlažních domech rodinného typu. Domy sousedí s běžnou zástavbou města. Nedaleko se nachází autobusová zastávka, obchody a služby jsou dobře dostupné.

V každém domku bydlí šest uživatelů ve skupinové domácnosti. Čtyři pokoje jsou jednolůžkové a jeden pokoj je dvoulůžkový. Uživatelé společně užívají obývací pokoj s jídelním a kuchyňským prostorem, vybavený sedací soupravou, konferenčním stolkem, televizorem, jídelním stolem a židlemi, kuchyňskou linkou se spotřebiči (ledničkou, sporákem, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí) a nádobím.

Uživatelé mají k dispozici sociální zařízení (koupelnu se sprchou, vanou a toaletou a další toaletu), v technické místnosti potom pračku, sušičku prádla, vysavač a úklidové potřeby. Vybavení pokojů – lůžko, skříně, konferenční stolek, křeslo, noční stolek. Další vybavení jednotlivých pokojů je individuální dle potřeb a uvážení jednotlivých uživatelů.

V každém domku se nachází malá místnost pro potřeby personálu. U každého domku je venkovní posezení s nábytkem. Domky a venkovní prostory jsou bezbariérové. Ubytování má znaky přirozeného bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu.

Další vybavení: Automobil Volkswagen Transporter.

 

Sociální služba Chráněné bydlení Jarošov je poskytována v zrekonstruovaném rodinném domě v běžné zástavbě, uživatelé mají tak možnost kontaktu a vztahu s přirozeným sociálním prostředím.

Součástí domu, kde je služba poskytována, je i přilehlý dvůr. Objekt se skládá ze suterénu a tří podlaží. Disponuje jednolůžkovým samostatným bytem, osmi jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým pokojem. Bezbariérově je řešen vstup do prvního podlaží a první podlaží.

Dostupnost služby je automobilovou dopravou, kdy je možnost parkování před domem. Dále je dostupnost zajištěna sítí autobusových linek, která zajišťuje spojení s Uherským Hradištěm, kde se převážně nachází návazné sociální služby pro uživatele. Zastávka městské hromadné dopravy je v těsné blízkosti chráněného bydlení.

Rodinný dům je situován v blízkosti hlavní cesty ve směru Uherské Hradiště – Zlín.

Dům je rozdělen:

 1. Domácnost v I. NP - 3 x 1lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna s WC.
 2. Domácnost v II. NP - 3 x 1lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna s WC.
 3. Domácnost v III. NP – 2 x 1lůžkový a 1 x 2lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna, WC.
 4. Samostatný byt 1+1 v suterénu domu pro 1 uživatele.

V jednotlivých podlažích uživatelé užívají jako společný prostor kuchyňskou místnost, koupelnu, WC. Přístup na WC je možný ze společné chodby. Koupelna s WC je uzamykatelná, uživatel, který tuto místnost bude využívat, si uzamkne dveře tak, aby si zachoval potřebné soukromí. V suterénu domu se nachází kancelář sociální a vedoucí pracovnice a zázemí pro personál.

 • Identifikátor sociální služby: 6798398
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.11.2014

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za služby se řídí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., v aktuálním znění a jsou upraveny v interní směrnici O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení, v aktuálním znění.

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní služby jsou v chráněných bydleních poskytovány.

Úhrady za fakultativní činnosti se řídí interní směrnicí Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění.

 

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Chráněné bydlení – Rostislavova - bytové domy nejsou bezbariérové a nedisponují výtahem. 

Chráněné bydlení – Staré Město - domky a venkovní prostory jsou bezbariérové.

Chráněné bydlení Jarošov - bezbariérově je řešen vstup do prvního podlaží a první podlaží.

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Chráněné bydlení - RostislavovaChráněné bydlení - Staré MěstoChráněné bydlení Jarošov


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce