Jak pracovat s katalogem

Kontaktní a poradenské centrum Plus

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 8Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Ambulantní - Ambulantní sociální a poradenské služby jsou poskytovány uživatelům nelegálních drog a jejich blízkým.)


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - od 15 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Telefon:734 237 840
Email:sylvie.osickova@kromeriz.charita.cz; kc.km@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena uživatelům nelegálních drog a osobám, které chtějí řešit svoji situaci nebo situaci svých blízkých v souvislosti s užíváním drog.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním cílem služby je minimalizace rizik spojených s užíváním drog ve společnosti.

Služba nabízí ambulantní sociální a poradenské služby uživatelům nealkoholových drog a jejich blízkým na okrese Kroměříž. Nepodporuje užívání drog, ale snaží se ochránit uživatele drog i osoby, které drogy neužívají před zdravotními a sociálními důsledky tohoto jevu. Nabízí pomoc a podporu uživatelům drog i jejich blízkým při řešení jejich životní situace s důrazem na jejich aktivní zapojení a společnou práci na změně. Poskytuje své služby s ohledem na individuální potřeby klientů, anonymně, bezplatně a to tak, aby byly klientům co nejdostupnější. Pracovníci zachovávají nehodnotící přístup a respektují klientova rozhodnutí.

Pracovníci při práci s klienty vychází z bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu závislosti. Veškeré služby se zaměřují na stabilizaci životní situace klienta, její případné zlepšení či zmírnění následků sociálního propadu.

3. Nabízené činnosti

Všechny základní služby určené uživatelům drog i jejich rodinným příslušníkům jsou poskytovány anonymně a zdarma.

Služby poskytované uživatelům drog

- výměnný program injekčních jehel (použité za sterilní)

- poradenství z oblasti závislostí

- sociální poradenství

- testování na infekční nemoci (hepatitidu C a virus HIV)

- zprostředkování léčby závislostí

Služby poskytované rodičům a blízkým uživatelů drog

- poskytování informací o drogách

- individuální poradenství

- odkazy a zprostředkování

- rodinná mediace

- tety na přítomsnost drog v těle

Služby poskytované laické a odborné veřejnosti

- besedy a přednášky pro žáky, studenty, rodiče a širokou veřejnost

- odborné přednášky pro pedagogické pracovníky a zainteresovanou veřejnost

4. Specifika služby

Jedná se o jedinou ambulantní službu tohoto druhu v okrese Kroměříž. Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.

  • Identifikátor sociální služby: 8959007
  • Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.07.1999

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 09:00 - 16:00
Úterý: 09:00 - 16:00
Středa: 09:00 - 16:00
Čtvrtek: 09:00 - 16:00
Pátek: 09:00 - 16:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Kroměříž

IČ poskytovatele

18189750

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Telefon:573 343 648
Email:anna.valachova@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Místnost ve které probíhají poradenské konzultace s klientyKlienti - uživatele drog vstupují do kontaktního centra samostatným vchodem umístěným mezi ozdobnými keři


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce