Jak pracovat s katalogem

Kontaktní centrum Klíč

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 6Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách


Věkové skupiny

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Ohrada 1879, 75501 Vsetín
Telefon:571 436 900
Email:kc-klic@seznam.cz
Web:www.agarta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby jsou poskytovány (zvláště aktivním) uživatelům nealkoholových drog starším 15 let a osobám blízkým (rodina, partneři, aj.).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Kontaktního centra Klíč je minimalizace rizik spojených s užívání drog, podpora změny rizikového chování klientů a zlepšení kvality jejich života a podpora osob v uschopňování řešit jejich drogový problém.

Mezi hlavní cíle služby patří snižování rizik spojených s užíváním drog v rámci programů Public Health (veřejné zdraví) a Harm Reduction (snižování rizik) a předcházení vážným či trvalým zdravotním nebo sociálním poškozením. Ve vztahu k ochraně veřejného zdraví je naším cílem prevence výskytu hepatitid a HIV/AIDS a dalších infekčních chorob.

3. Nabízené činnosti

V rámci K-centra Klíč nabízíme širokou paletu služeb pro klienty odpovídající standardu nízkoprahových služeb kontaktního centra. Konkrétní služby v K-centru Klíč jsou:

individuální poradenství, poradenství pro rodiče a jiné osoby blízké, krizová intervence, sociální servis (sociální práce, asistenční služba - doprovod, zprostředkování kontaktů, odkazů do jiných zařízení, zajištění návaznosti dalších služeb aj.), informační servis, internet, hygienický servis (sprcha, praní prádla, čisté obnošené šatstvo), potravinový servis, testování infekčních onemocnění (HIV, HBV, HCV, Syfilis), orientační testy z moči drogové a těhotenské, poskytování zdravotnického materiálu pro základní zdravotní ošetření a samozřejmě výměnný program injekčního materiálu s dalším tzv. Harm reduction materiálem (včetně nabídky želatinových tobolek pro perorální užití drogy místo intravenózního) sloužící k minimalizaci zdravotních rizik při injekčním užívání drogy.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 3645453
  • Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 30.06.2005

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 10:00 - 16:0012:00 až 13:00 přestávka
Úterý: 10:00 - 16:0012:00 až 13:00 přestávka
Středa: 10:00 - 16:0012:00 až 13:00 přestávka
Čtvrtek: 10:00 - 16:0012:00 až 13:00 přestávka

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

AGARTA z. s.

IČ poskytovatele

27002438

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Ohrada 1879, 75501 Vsetín
Telefon:571 436 900
Email:kc-klic@seznam.cz
Web:www.agarta.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce