Jak pracovat s katalogem

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15


Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (Obec), Uherský Brod (Obec), Kunovice (Obec), Staré Město (Obec), Bojkovice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Ambulantní - Uživatelé nealkoholových drog a jejich blízcí,Terénní - Uživatelé nealkoholových drog a jejich blízcí)


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Šromova 145, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:737 641 727
Email:kratochvil@podaneruce.cz
Web:

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena:

 • uživatelům drog, kteří užívají injekčně a/nebo dlouhodobě
 • těm, kteří užívají opiáty, stimulancia, těkavé látky
 • rekreačním uživatelům drog
 • těm, kteří potřebují následnou podporu po léčbě nebo zahájení abstinence
 • rodinným příslušníkům, přátelům, partnerům uživatelů návykových látek
 • veřejnosti

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Kontaktního centra v Uherském Hradišti je:

Nabídnout (problémovým) uživatelům nealkoholových drog spektrum sociálních služeb, které je budou aktivizovat a motivovat ke změně (sebe)destruktivního životního stylu a k postupnému přijetí obecně platných společenských norem a závazků, důležitých pro znovuzapojení se do běžného života.

Osobám blízkým uživatelům drog (partneři, příbuzní, přátelé) nabízíme kvalifikovanou podporu v jejich životní situaci formou odborného poradenství a případně odkazem na další možnou pomoc.

 

3. Nabízené činnosti

Služby:

 • Poradenství
 • Terénní program v lokalitách Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Starého Města, Kunovic a Bojkovic
 • Práci s klienty ve výkonu trestu (korespondence, zprostředkování kontaktů na speciální programy)
 • Pomoc v krizových situacích
 • Zdravotnické služby (výměnný program injekčních setů a dalšího zdravotnického materiálu, pomoc v zajištění základního zdravotnického ošetření, testování na HCV a HIV)
 • Sociální podporu formami moderní sociální práce (poradenství, asistence), základní podporu formou hygienické pomoci (sprcha, pračka, v menší míře i šatník)
 • Informace (program práce s informacemi pro veřejnost, informační besedy pro školy ve školách i přímo v K - centru)

4. Specifika služby

Využití pračky, sprchy a pobytu v kontaktní místnosti je z důvodu zachování anonymity ostatních klientů umožňováno pouze uživatelům drog.

 • Identifikátor sociální služby: 9580837
 • Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:30 - 16:00
Úterý: 07:30 - 16:00
Středa: 07:30 - 16:00
Čtvrtek: 07:30 - 16:00
Pátek: 07:30 - 16:00

Terénní forma

Úterý: 14:30 - 17:30Bojkovice
Čtvrtek: 10:30 - 18:00Uherský Brod
Pátek: 14:00 - 16:00Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hilleho 1842, 60200 Brno
Telefon:777 916 266
Email:novak@podaneruce.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce