Jak pracovat s katalogem

Kontaktní centrum ve Zlíně

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Gahurova 1563, 76001 Zlín
Telefon:776 256 510
Email:novakova@podaneruce.cz
Web:

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

 • Uživatelé nealkoholových drog včetně osob s kombinovanou závislostí (droga+…)
 • Blízcí a příbuzní těchto uživatelů

Pro využívání služby je stanovena minimální věková hranice 16 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Kontaktního centra je snižovat společenská a zdravotní rizika, která vyplývají ze způsobu života uživatelů nealkoholových drog - osob závislých na návykových látkách nebo touto závislostí ohrožených.

Poslání naplňujeme aktivizací těchto osob a jejich motivací ke změně životního stylu a postupnému přijetí obecně platných společenských norem a závazků, důležitých pro opětovné zapojení se do běžného života.

Blízké a příbuzné uživatelů drog chápeme jako osoby ohrožené spoluzávislostí (kodependence) a naším posláním vůči nim je efektivně je zapojit co celostního řešení situace jejich blízkého – uživatele drog. Toto poslání naplňujeme poskytováním reálných informací, poradenstvím, poskytováním odborných služeb a společným zvažováním konkrétních možností spolupráce v jejich aktuální životní situaci.

Cíle služby:

Základním cílem služby je ovlivnění rizikového chování uživatelů drog a informovanost cílové skupiny (uživatelé drog, jejich blízcí, široká veřejnost) v oblasti drogové problematiky.

1. V oblasti užívání drog jde o aplikaci zásad „Harm Reduction“, tedy postupného snižování dopadu škod na jedince – prostředkem je poskytování patřičných informací o rizicích a snižování jejich dopadu, výměna (jehly) či výdej (kapsle) jednorázových aplikačních pomůcek a dalšího příslušného materiálu a testování na závažná infekční onemocnění (např. HIV a HCV).

2. V oblasti sociální práce je cílem služby stabilizovaný uživatel, disponující informacemi o svých reálných možnostech uplatnění se ve společnosti (možnosti vzdělání, šance na trhu práce, splácení dluhů…). Prostředkem je pravidelnost setkávání se pracovníka s uživatelem nad jeho individuálním plánem a společné stanovování a hodnocení dílčích cílů.

3. Ve vztahu k veřejnosti je cílem služby socializovaný klient, informovaný o svých právech a povinnostech, rodina efektivně zapojená do řešení situace svého člena – uživatele drog a široká veřejnost nezkresleně informovaná o aktuální situaci na místní drogové scéně. Prostředkem je setkávání se pracovníka s uživatelem drog a s jeho rodinou (platí i v případech, že služby využívá buďto jenom uživatel drog nebo jenom rodina uživatele).

3. Nabízené činnosti

 • Výměnný program injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snížení zdravotních rizik spojených s užíváním drog
 • Pomoc v zajištění základního zdravotního ošetření a související poradenství
 • Testování na infekční nemoci (hepatitida typu C, HIV) a související poradenství
 • Těhotenské testy
 • Základní hygienický servis
 • Praní a sušení prádla
 • Využití telefonu a počítače s připojením na internet při řešení aktuální zdravotní a sociální situace
 • Pomoc při hledání zaměstnání, zajištění bydlení, kontaktu s úřady...
 • Asistence při jednání v návazných službách
 • Pomoc v krizových situacích
 • Zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb včetně léčby závislostí
 • Poradenství a konzultace pro uživatele nealkoholových drog
 • Poradenství pro jejich rodinné příslušníky a osoby blízké

Služby kontaktního centra jsou poskytovány bezplatně, je možné jich využít i anonymně.

4. Specifika služby

Využití pračky, sprchy a pobytu v kontaktní místnosti je z důvodu zachování anonymity ostatních klientů umožňováno pouze uživatelům drog.

 • Identifikátor sociální služby: 5835780
 • Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2018

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 8:30 - 18:0012:00-13.00 - pauza
Úterý: 8:30 - 16:0012:00-13.00 - pauza
Středa: 8:30 - 18:0012:00-13.00 - pauza
Čtvrtek: 8:30 - 16:0012:00-13.00 - pauza
Pátek: 8:30 - 16:0012:00-13.00 - pauza

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Bezbariérový přístup do přízemí budovy, kde je služba poskytována.

WC a koupelna nemají bezbariérovou úpravu

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hilleho 1842, 60200 Brno
Telefon:777 916 266
Email:novak@podaneruce.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce