Jak pracovat s katalogem

Krizová pomoc

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1


Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj


Komu je služba určena

Osoby v krizi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Burešov 3675, 76001 Zlín
Telefon:730 166 862
Email:kp@dczlin.cz
Web:www.dczlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dítě do 18ti let věku a jemu osoby blízké. Člen rodiny v krizi (součástí této rodiny je dítě do 18ti let).

2. Smysl, poslání a cíl služby

 

Cíle služby:

 • Emoční podpora, stabilizace
 • Zorientování se v náročné životní situaci
 • Plánování nejbližších kroků směřujících k řešení momentální krizové situace
 • Minimalizace rizik a minimalizace negativních dopadů
 • Podpora v rozhodování
 • Hledání zdrojů podpory
 • Sdílení a přijetí, ventilace prožívání
 • Získání specifických informací při rozhodování, popř. řešení

Poslání služby:

Našim posláním je podpora, bezpečí a stabilizace dětí, jejich rodinných příslušníků a osob blízkých, v krizi.

3. Nabízené činnosti

 • Sociálně terapeutické činnosti:

Rozhovor, aktivní naslouchání, podpora a povzbuzení, krizová intervence, základní sociální poradenství, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu azahájení následného terapeutického procesu.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí:

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

4. Specifika služby

Zásady poskytování služby Krizová pomoc

 • Anonymita – svou totožnost nemusíte sdělovat.
 • Dobrovolnost – záleží na vašem rozhodnutí, zda nabízenou službu využijete.
 • Mlčenlivost – pracovníci dodržují mlčenlivost, bez souhlasu uživatele nejsou informace o něm poskytovány dalším osobám nebo institucím s výjimkou zákonné povinnosti.
 • Dostupnost – vy zavoláte a my přijedeme za vámi kamkoli ve Zlínském kraji nebo vy přijdete do ambulance ve Zlíně.
 • Bezplatnost – služba je poskytována zdarma.

Pravidla poskytování služby Krizová pomoc

 • Jestliže přicházíte pod vlivem omamných a psychotropních látek a není možné vést společně rozhovor, neposkytneme vám sociální službu.
 • Při podezření na spáchání trestného činu, máme ohlašovací povinnost Policii ČR.
 • Jestliže se nám od posledního setkání neozvete do dvou měsíců, považujeme naši spolupráci za ukončenou.
 • Identifikátor sociální služby: 9160187
 • Druh sociální služby: § 60 - Krizová pomoc
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.10.2017

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Čtvrtek: 14:00 - 16:00

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 20:00
Úterý: 08:00 - 20:00
Středa: 08:00 - 20:00
Čtvrtek: 08:00 - 20:00
Pátek: 08:00 - 20:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00839281

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Burešov 3675, 76001 Zlín
Telefon:731 168 559
Email:marek.miklas@dczlin.cz
Web:www.dczlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Naše terapeutická místnost a práce s uživatelem.Krizová situace: rozpor mezi rodiči.


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce