Jak pracovat s katalogem

Linka SOS Zlín, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj


Komu je služba určena

Osoby v krizi


Věkové skupiny

Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Za Školou 570, 76001 Zlín
Telefon:krizové telefony: 577 431 333, 778 400 170
Email:krizový e-mail: sos@zlin.cz; ředitelka: 778 400 528, sos.linka@zlin.cz; www.soszlin.cz
Web:

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

volající klienti bez bez omezení věku (děti, mládež, dospělí, senioři) a témat volání

2. Smysl, poslání a cíl služby

Telefonická krizová pomoc je zabezpečována linkou důvěry, anonymní formou, v režimu nonstop. Služba je poskytována osobám na přechodnou dobu, které se nachází v situaci ohrožení zdraví, života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou aktuálně nemohou či neumí řešit vlastními silami.

3. Nabízené činnosti

telefonická krizová pomoc - rozhovor, intervence, podpora, kontakty na následnou odbornou péči; princip anonymity pro klienta i konzultanta

internetové poradentsví (sos@zlin.cz)  - odpovědi na dotazy klientů max. do 3 pracovních dní

4. Specifika služby

dostupnost - nepřetržitý provoz; anonymita; odbornost konzultantů (kvalifikace, praxe); doporučení následné odborné péče (kontakty na psychosociální sít)

služba neposkytuje terapeutické vedení

služba TKP není poskytována v případech zneužívání linky (volání za účelem sexuálního uspokojení; opakovaná vyvolávání - blokace linky; testující hovory; klienti slovně agresivní, klienti pod vlivem návykových látek apod.)

  • Identifikátor sociální služby: 8007757
  • Druh sociální služby: § 55 - Telefonická krizová pomoc
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2017

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

71294449

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Za Školou 570, 76001 Zlín
Telefon:577 242 785
Email:sos.linka@zlin.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce