Jak pracovat s katalogem

Logos - poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Mezilidské vztahy

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1


Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlín (Obec)


Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Osoby v krizi

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Pod Stráněmi 2505, 76001 Zlín
Telefon:733 531 350
Email:eliasova@unko.cz
Web:

Další adresy služby

Adresa:Divadelní 3242, 76001 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poradna Logos :Služba je určena dětem, dospívajícím a mladým dospělým ve věku 7-21 let, kteří zažívají nepříznivé životní situace, cítí potřebu podpory a doprovodu obdobím dospívání, mají příznaky syndromu ADHD, jsou v pěstounské péči. Služby poradny mohou dále využít rodiče, pěstouni, rodinní příslušníci a další osoby, kterých se tyto situace v životě dětí a dospívajících přímo dotýkají.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služeb poskytovaných poradnou Logos je pozitivní rozvoj osobnosti dětí a dospívajícíhc, jejich připravenost obstát v rizikových a náročných životních situacích tak, aby se dokázali začlenit do společnosti. Pomoc rodině, jako systému, aby v náročných životních etapách dokázala plnit pro jednotlivé členy svou podpůrnou funkci.

3. Nabízené činnosti

Služby Poradny Logos :

  • rodinné poradenství (systematická práce s rodinou)
  • individuální konzultace
  • skupinová práce s dětmi a dospívajícími (podpůrné skupiny pro hyperaktivní děti, skupiny nácviku sociálních a komunikačních dovedností)
  • podpora rodičů a rodin po úmrtí dítěte, zpracování zármutku

4. Specifika služby

Konzultace je nutno domluvit telefonicky předem (Mgr. Lucie Eliášová, tel.: 577 434 428, 733 531 350), není nutné písemné doporučení od lékaře či jiného odborníka. Služby poradny mohou být využívány anonymně.

  • Identifikátor sociální služby: 9395569
  • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
  • Skupina služby: Sociální poradenství
  • Služba je poskytována od: 01.01.2003

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:30 - 19:00služba poskytovaná v zařízení na adrese Pod Stráněmi 2505
Úterý: 08:30 - 18:00služba poskytovaná v zařízen na adrese Pod Stráněmi 2505
Středa: 08:30 - 14:30služba poskytovaná v zařízení na adrese Pod Stráněmi 2505
Čtvrtek: 08:30 - 12:30služba poskytovaná v zařízení na adrese Pod Stráněmi 2505

Terénní forma

Pátek: 08:30 - 15:30případně dle domluvy

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Před vchodem 4 schody, 1.patro bez bariér

Název poskytovatele

Unie Kompas, z.s.

IČ poskytovatele

67028144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Pod Stráněmi 2505, 76001 Zlín
Telefon:577 434 428
Email:stavjanikova@unko.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce