Jak pracovat s katalogem

Maltézská pomoc, o.p.s.

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:736 620 804
Email:michal.umlauf@maltezskapomoc.cz
Web:www.maltezskapomoc.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodiny s dětmi a mládeží do 18 let (ve výjimečných případech do 26 let) žijící v Uh. Hradišti a okolí, u kterých je ohrožený zdravý vývoj dítěte, díky narušeným funkcím rodiny nebo v důsledku dopadů dlouhodobé nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

Rodina musí mít zájem o zlepšení své situace a zkvalitnění života, což je rovněž předpoklad uzavření smlouvy a poskytování služby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním dané služby je podpora důstojného života rodin žijících v Uherském Hradišti a okolí (vymezeno obcemi spadajícími k ORP Uh. Hradiště), které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, která by mohla mít neblahý dopad na zdravý vývoj dítěte. Služba usiluje o podporu odpovědného rodičovského chování a zlepšení rodinné a sociální situace celé rodiny – dětí i rodičů.

3. Nabízené činnosti

umožnění zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začleňování v přirozeném prostředí

- obnovení zdravého fungování rodiny

- prevence sociálního vyloučení

- zvýšení samostatnosti rodiny

- podpora zdravých sociálních a pracovních návyků

Tohoto cíle je dosahováno skrze:

- základní poradenství

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- dobrovolnický program PětP

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 8901707
  • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.09.2005

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 09:00 - 17:00
Úterý: 09:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 17:00
Čtvrtek: 09:00 - 17:00
Pátek: 09:00 - 17:00

Terénní forma

Pondělí: 09:00 - 17:00
Úterý: 09:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 17:00
Čtvrtek: 09:00 - 17:00
Pátek: 09:00 - 17:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Maltézská pomoc, o.p.s.

IČ poskytovatele

26708451

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Lázeňská 485, 11800 Praha
Telefon:736 620 809
Email:jiri.juda@maltezskapomoc.cz
Web:www.maltezskapomoc.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce