Jak pracovat s katalogem

MOZAIKA

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Terénní forma / služba přijde za mnou: Vsetín (ORP)


Komu je služba určena

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Smetanova 1484, 75501 Vsetín
Telefon:571 420 617, 739 244 835
Email:machalkova@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby jsou určeny rodinám s dítětem/dětmi ve věku do 18 let, které se ocitly v obtížné životní situaci a jsou ze Vsetína a blízkého okolí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby je poskytnout rodině takovou pomoc a podporu, aby byla postupně schopna samostatně zajistit své fungování, zejména péči o děti, péči o domácnost, hospodaření s finančními prostředky, bezkonfliktní soužítí, aby rodina dokázala využívat běžně dostupných zdrojů pomoci a uplatňova svá práva a oprávněné zájmy.

Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb a rodina spolu s pracovníkem plánuje cíle, obsah, rozsah, formu (ad.) spolupráce.

3. Nabízené činnosti

 • pomoc a podpora při výchově dětí
 • pomoc a podproa v oblasti péče o děti
 • pomoc při předskolním vzdělávání dětí
 • pomoc s přípravou dětí do školy
 • pomoc a podpora při zajištění péče o domácnost
 • konzultace a pomoc při plánování a vedení domácího hospodaření
 • dluhové poradenství
 • pomoa a podpora při hledání zaměstnání
 • pomoc a poradenství při vyřizování dávek
 • podpora a pomoc i doprovod při jednáních s úřady, šklou, či jinými institucemi
 • pomoc při řešení nenadálých a krizových situací v rodině
 • zprostředkování kontaktu na další odborníky
 • jsme tady i pro ty, kteří si potřebují s někám promluvit a poradit se ohledně rodiny, chodu domácnosti, vztahů v rodině
 • nabízíme krátkodobou i dlouhodobou pomoc

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 7370148
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.05.2005

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 09:00 - 11:00
Úterý: 09:00 - 11:00
Středa: 09:00 - 11:00
Čtvrtek: 09:00 - 11:00
Pátek: 09:00 - 11:00

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 18:00
Pátek: 07:00 - 16:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

Výlety, tábory, výchovně vzdělávací akce pro rodiče a děti apod., zajištění dopravy. Uživatelé fakultativních služeb se finančně spolupodílí na jejich zajištění.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

IČ poskytovatele

73633178

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Strmá 34, 75501 Vsetín
Telefon:731 517 257
Email:reditel@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce