Jak pracovat s katalogem

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherský Brod

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 5


Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherský Brod (ORP)


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Vazová 2497, 68801 Uherský Brod
Telefon:724 651 299
Email:bohumila.smutna@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší ve věku od 18 let v nepříznivé sociální situaci nebo jsou tímto akutně ohroženi. Nepříznivou sociální situací je chápána ztráta přístřeší, domova, přebývání v bytových podmínkách ohrožující zdraví.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním NDC Sv. Vincence Uherský Brod je ambulantní a terénní formou nabízet pomoc
uživatelům, kteří se ocitli bez přístřeší nebo jim hrozí sociální vyloučení z důvodu ztráty bydlení. Službou chceme předcházet tomuto sociálnímu vyloučení, zdravotním komplikacím způsobených tímto stylem života a motivovat uživatele k postupnému začlenění do běžného života společnosti.

Cílem služby je poskytnout komplex kvalitních služeb pro polulaci, která si z důvodu svého sociálního znevýhodnění jinak nemůže zajistit řešení své obtížné životní situace a případná jiná pomoc je pro ni nedostupná (např. z důvodu sociální potřebnosti, akutní krize, zdravotního handicapu, špatné informovanosti, omezené schopnosti komunikovat, apod.). Usilujeme o to, aby naše služby byly dostupné, nízkoprahové a pokud možno co nejkomplexnější, přátelské k uživatelům a zároveň také podpůrné při řešení nepříznivé situace..

3. Nabízené činnosti

- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (umožnění celkové hygieny těla, pomoc při osobní hygieně)

- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vytvožení podmínek pro přípravu stravy, poskytnutí stravy odpovídající věku zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování)

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob)

4. Specifika služby

Při vstupu do zařízení jsou klienti limitováni množstvím alkoholu v dechu, pokud je naměřena vyšší hladina jednoho promile včetně, nemůže klient využít službu.

Pokud nesplňuje klient cílovou skupinu, pro kterou je služba určena, nebude mu poskytnuta.

  • Identifikátor sociální služby: 7817571
  • Druh sociální služby: § 61 - Nízkoprahová denní centra
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2010

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 7:30 - 16:00
Úterý: 7:30 - 16:00
Středa: 7:30 - 16:00
Čtvrtek: 7:30 - 13:30
Pátek: 7:30 - 16:00

Terénní forma

Čtvrtek: 13:30 - 16:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Strava, která je poskytnuta v zařízení je zpoplatněna částkou 5 Kč, provedení osobní hygieny je zdarma, za holení zaplatí klienti 3 Kč, bezplatná je rozvněž i pomoc při obstarávání osobních záleřitostí.

Více informací o cenách za poskytované služby sdělí B. Smutná

Fakultativní činnosti

ANO

- Klienti si mohou v našem zařízení vyprat prádlo, vysušit si ho v sušičce, cena za obojí je 30 Kč

- Klienti mohou využít i možnost zakoupení čistého oblečení ze šatníku NDC, ceny jsou symbolické.

Více informací poskytne B. Smutná

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Zařízení se nachází v přízemí, mezi místnostmi jsou jenom nízké "prahy", bezbarierový není sprchový kout.

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce