Jak pracovat s katalogem

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherský Brod

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik:Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy


Věkové skupiny

1-6 let (Ambulantní - od 6 let)

11-15 let

16-18 let

19-26 let (Ambulantní - do 20 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kaunicova 77, 68801 Uherský Brod
Telefon:734 447 743
Email:vedouci.nzdm@ssub.cz
Web:www.ssub.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let, které zažívají nepříznivé sociální situace (konflikt, obtížné životní podmínky a události), nemohou či nechtějí se zapojit do běžných volnočasových aktivit, dávají přednost trávení volného času mimo rodinu, nebo které se vzhledem ke svému životnímu stylu dostávají do konfliktu.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služba chce poskytovat dětem a mládeži pomoc a zázemí a omezit tak negativní působení vlivu "ulice" na jejich život. Dětem a mládeži chce zabezpečit podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací způsobu jejich života, zvýšení sociálních schopností a dovedností, posilování motivace vzdělávat se, smysluplné trávení volného času, lepší orientace v jejich sociálním prostředí, podporovat je do začleňování skupiny vrstevníků i do společnosti.

3. Nabízené činnosti

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Služba není určena dětem a mládeži, které nepatří do dané věkové skupiny, ze zdravotních důvodů vyžadující specifickou asistenční službu nebo pro přenosnou nebo akutní chorobu nemoho pobývat v kolektivu či jsou pod přímým vlivem návykových a psychotropních látek.

  • Identifikátor sociální služby: 1420997
  • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.10.2008

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 12:00 - 17:00Pro děti a mládež 6-20 let
Úterý: 12:00 - 17:00Pro děti a mládež 11-20 let
Středa: 12:00 - 17:00Pro děti a mládež 11-20 let
Čtvrtek: 12:00 - 17:00Pro děti a mládež 11-20 let
Pátek: 10:00 - 13:00Pro děti 6-10 let
Pátek: 13:00 - 15:00Pro děti a mládež 11-20 let

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71230629

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Za Humny 2292, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 612 578
Email:marie.vaskovicova@ssub.cz
Web:www.ssub.cz

Mapa

Fotografie zařízení

vybavení společenské místnostivybavení společenské místnostivybavení společenské místnostikuchyňka pro nácvik soběstačných činnostíPC vybaveníCentrum preventivních aktivit pro skupinové aktivity


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce