Jak pracovat s katalogem

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15


Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - od 12-ti let)

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nádražní 29, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:606 672 239
Email:josef.kostka@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Děti a mládež a mladí dospělí ve věku 12 - 26 let, které navíc splňují alespoň jedno z těchto kritérií:
• dávají přednost pasivnímu trávení volného času
• tráví VČ na ulici v regionu Uherské Hradiště
• jsou ohroženi nežádoucími jevy /závislosti, šikana, záškoláctví aj./
• ocitli se v nepříznivé životní situaci
• mají životní styl, díky němuž se dostávají do konfliktů se svým okolím.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Jsme tady pro všechny mladé lidi z Uherského Hradiště a okolí, kteří se při dospívání ocitli v obtížné životní situaci, nebo jsou jí ohroženi (např. problémy ve škole, v rodině, ve vztazích s okolím) a mají zájem o naši podporu a pomoc při řešení svých problémů. Snažíme se pro ně vytvářet takové místo, kam může každý z nich přijít a strávit svůj volný čas s vrstevníky, získat zde radu či informace, pracovat na sobě a naučit se nové věci pro život, aby si v budoucnu sám věděl rady.

Cílem naší služby je informovaný uživatel, který dokáže zvládnout kritické období dospívání a je schopen smysluplně trávit volný čas, umí pracovat s informacemi a samostatně řešit krizové situace ve svém životě.

3. Nabízené činnosti

Kontaktní, individuální a skupinová práce s uživateli služby, aktivační, motivační a volnočasové aktivity, výchovné a vzdělávací činnosti, základní sociální poradenství a informační servis, řešení krizových a situačních intervencí, služby doprovázení do různých institucí a asistence při jednáních v těchto zařízeních.

4. Specifika služby

Služba je poskytována anonymně, bezplatně s maximálním ohledem na potřeby osob z cílové skupiny. Neposkytujeme služby se specifickými potřebami, které naše sociální služba nemůže zabezpečit (např. problémová komunikace, osoby se zjevným psychickým onemocněním, prostorové bariéry, práce s osobami závislými na návykových látkách).

  • Identifikátor sociální služby: 9753684
  • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.08.2007

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 13:00 - 18:00červenec, srpen 12:00 - 17:00hod
Úterý: 13:00 - 18:00červenec, srpen 12:00 - 17:00hod
Čtvrtek: 13:00 - 18:00červenec, srpen 12:00 - 17:00hod
Pátek: 13:00 - 18:00červenec, srpen 12:00 - 17:00hod

Terénní forma

Úterý: 14:30 - 17:00
Čtvrtek: 14:30 - 17:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Přístup do budovy Nádražní 29


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce