Jak pracovat s katalogem

Nízkoprahový klub Coolna

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Holešov

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy


Věkové skupiny

1-6 let (Ambulantní - od 6-ti let)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Školní 1582, 76901 Holešov
Telefon:735 793 105
Email:coolna@holesov.charita.cz
Web:www.holesov.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Nízkoprahový klub Coolna je určen dětem a mládeži ve věku od 6 - 19 let, kteří:

Zažívají nepříznivou sociální situaci (konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky)

Vztahují se k nim konkrétní doplňkové charakteristiky (nemožnost zapojit se do klasických volnočasových aktivit, vyhýbání se standardním formám instucionalizované pomoci a péče, potencionální uživatelé dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu, mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů apod)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Nízkoprahového klubu Coolna je aktivně pomoci dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou jí ovlivněni a ohroženi. Součástí tohoto poslání je zároveň prevence kriminality a prevence sociálně patoligických jevů, které ohrožují jak dané uživatle, tak okolní prostředí a společnost.

Každý uživatel se potýká s volbou, jak vyplnit svůj volný čas, který častokrát tvoří většinu jeho dne. My se snažíme, abychom tuto ohroženou skupinu zaujali, pomohli jim naučit se svůj čas vyplnit aktivně, zároveň při tom rozvíjet a uplatňovat své schopnosti, dovednosti a vědomosti a tím se začlenit do společnosti a být její nedílnou a nepostradatelnou součástí.

3. Nabízené činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

  • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
  • Pracovně výchovná činnost s uživateli - zajištzění čistoty ve spoleščných prostorách klubovny
  • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání - formou doučování od dobrovolníků, přednášek od odborníků na různá témata, diskusí, vzdělávacích pobytů a výletů

Zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím - formou zapojení se do dění ve městě. Není účelem být uzavřené zařízení a fungovat samo pro sebe. Ale naopak je důležité, aby se uživatelé mohli realizovat v dané lokalitě a tím pomoci okolí i sami sdobě.

Sociálně terapeutické činnosti - jak je již zmíněno v poslání Našeho Nízkoprahového klubu Coolna, účelem je začlenění uživatelů do běžné společnosti, předcházení rozvoji sociálně patologických jevů a prevence kriminality, která by společnost zasahovala. Dále pak aktivní participace uživatelů na rozvoji a činnosti města (pomoc při úklidech, pořádání akcí, apolupráce na projektech a mnoho dalšího).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (poradenství v oblasti legislativy, administrativních záležitostí, finanční poradenství, atd.)
  • Pomoc při kontaktu s rodinou (mediace a krizová intervence prostřednictvím pracovníka zařízení při špatné komunikaciu v rodině, nefungujících vztazích, atd.)

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 9859957
  • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2016

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 12:00 - 17:0011.5.-31.8.2020: 10:00 - 15:00
Úterý: 12:00 - 17:0011.5.-31.8.2020: 10:00 - 15:00
Středa: 15:00 - 17:0011.5.-31.8.2020: 10:00 - 15:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:0011.5.-31.8.2020: 10:00 - 15:00
Pátek: 12:00 - 17:0011.5.-31.8.2020: 10:00 - 15:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Holešov

IČ poskytovatele

47930063

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Tovární 1407, 76901 Holešov
Telefon:573 398 468
Email:reditel@holesov.charita.cz
Web:www.holesov.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce