Jak pracovat s katalogem

Nízkoprahový klub pro děti a mládež

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Slušovice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 16Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy


Věkové skupiny

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hřbitovní 558, 76315 Slušovice
Telefon:737 675 844
Email:helena.langerova@idomino.eu
Web:www.idomino.eu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým sociálně patologickými jevy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvořit podmínky k řešení jejich nepříznivých sociálních situací.

3. Nabízené činnosti

Nízkoprahový klub pro děti a mládež umožňuje dětem a mládeži, které zažívají nepříznivou sociální situaci, smysluplně trávit volný čas. Vytváří pestrou nabídku volnočasových aktivit, poskytuje informace, odbornou podporu a pomoc, a tak zmírňuje jejich nepříznivou situaci.

Sociální služba je poskytována bezplatně, ambulantní formou a může být poskytnuta anonymně (princip nízkoprahovosti). Pracovníci sociální služby pracují s klienty v bezpečném prostředí, na základě kontaktní práce a individuálního přístupu.

Sociální služba klientům nabízí:

1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a upevňování schopností a dovedností, aktivity spojené se školou - doučování, psaní domácích úkolů, poskytování informačního servisu, pracovně výchovné činnosti, skupinové debaty, přednášková činnost).

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (poskytování poradenství, poskytování doprovodů do institucí, podpora pozitivní komunikace a začlenění do skupiny).

3. Sociálně terapeutické činnosti (poskytování krizové intervence, poskytování odborných konzultací, tematicky zaměřená skupinová práce, besedy).

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování kontaktů a doprovodů, práce s blízkými osobami - pouze se souhlasem uživatele, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při psaní životopisů, motivačních dopisů, pomoc při vyhledávání práce)

5. Volnočasové aktivity, které slouží k navázání kontaktu (společenské a stolní hry, tanec, internet)

6. Další činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů (spolupráce se státní správou a samosprávou, spolupráce se základními a středními školami, spolupráce se zařízeními a organizacemi, které poskytují návaznou síť služeb).

4. Specifika služby

Uživatel má možnost zůstat v anonymitě.
Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace.Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby.
Uživatel není povinen zapojit se do připravených činností.
Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby.

  • Identifikátor sociální služby: 2899284
  • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.09.2014

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 12:00 - 18:00změna provozní doby od 1.7. - 31.8.2020: po až pá 09.00 - 15.00
Úterý: 12:00 - 18:00
Středa: 12:00 - 18:00
Čtvrtek: 12:00 - 18:00
Pátek: 12:00 - 18:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

DOMINO cz, o. p. s.

IČ poskytovatele

48472476

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:třída Tomáše Bati 3244, 76001 Zlín
Telefon:734 602 177
Email:michaela.slavikova@idomino.eu
Web:www.idomino.eu

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce