Jak pracovat s katalogem

Noclehárna Rožnov; Noclehárna Elim

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení, Hygiena, Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Vsetín 119, 75501 Vsetín
Telefon:720 736 700
Email:ad@elimvsetin.cz
Web:www.elimvsetin.cz

Další adresy služby

Adresa:Čechova 1027, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži i ženy nad 18 let do 80 let, schopní sebeobsluhy, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit důstojné přenocování a osobní hygienu.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby

Noclehárna je určena osobám bez přístřeší. V noclehárně je možné přenocovat, provést osobní hygienu a řešit svou nepříznivou situaci.

Cíle služby

Dlouhodobé

 • snížit sociální a zdravotní rizika související s životem na ulici.

 

Krátkodobé

 • poskytnout nocleh a možnost provést osobní hygienu min. 65 osobám za rok,
 • motivovat 20 uživatelů služby k posunu do azylového domu, vzbudit jejich chuť řešit svou situaci,
 • motivovat 20 uživatelů k zodpovědnosti za svůj život (např. hledáním práce, spoluprací se státními, zdravotnickými a jinými institucemi apod.),
 • poskytnout 70 balíčků potravinové pomoci a 35 materiální pomoci (ošacení, prostředky pro osobní hygienu apod.),
 • poskytnout základní sociální poradenství 40 uživatelům (např. jednání súřady, zdravotníky, policií apod.).

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě ústní uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Smlouva bude předčasně ukončena, pokud uživatel nevyužije službu v průběhu 30-ti po sobě jdoucích kalendářních dní od posledního noclehu.

Vstup na noclehárnu je do 0,8 ‰ alkoholu.

4. Specifika služby

Důvody k ukončení ústní smlouvy :

 • Pokud uživatel nevyužije službu v průběhu 30-ti po sobě jdoucích kalendářních dní od posledního noclehu.
 • Pokud dojde k uzavření smlouvy v Azylovém domě Elim a dále pokud si uživatel uzavře smlouvy s jiným nájemcem, např. na ubytovně, podnájem apod.
 • V případě hrubého porušování pravidel deklarovaných řádem noclehárny (sdělení je uživateli doručeno písemně).
 • Identifikátor sociální služby: 4955284
 • Druh sociální služby: § 63 - Noclehárny
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 18:45 - 7:30Vsetín
Pondělí: 19:00 - 7:00Rožnov pod Radhoštěm
Úterý: 18:45 - 7:30Vsetín
Úterý: 19:00 - 7:00Rožnov pod Radhoštěm
Středa: 18:45 - 7:30Vsetín
Středa: 19:00 - 7:00Rožnov pod Radhoštěm
Čtvrtek: 18:45 - 7:30Vsetín
Čtvrtek: 19:00 - 7:00Rožnov pod Radhoštěm
Pátek: 18:45 - 7:30Vsetín
Pátek: 19:00 - 7:00Rožnov pod Radhoštěm
Sobota: 18:45 - 7:30Vsetín
Sobota: 19:00 - 7:00Rožnov pod Radhoštěm
Neděle: 18:45 - 7:30Vsetín
Neděle: 19:00 - 7:00Rožnov pod Radhoštěm

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

První noc je v rámci ústní smlouvy zdarma. Ceník je dostupný na: http://www.elimvsetin.cz/

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Noclehárna Elim  ve Vsetíně - před vstupem do noclehárny pro muže jsou dva schody.

Noclehárna v Rožnově pod Radhoštěm se nachází v 2. NP.

Název poskytovatele

Elim Vsetín, o.p.s.

IČ poskytovatele

01955144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 119, 75501 Vsetín
Telefon:720 736 722
Email:info@elimvsetin.cz
Web:www.elimvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

ložnice - mužiložnice - ženy


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce