Jak pracovat s katalogem

Noclehárna Uherský Brod

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení, Hygiena, Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherský Brod


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Vazová 2497, 68801 Uherský Brod
Telefon:735 713 789
Email:pavel.janca@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci - bez přístřeší, nebo žijící v nevyhovujících životních podmínkách ohrožujících jejich zdraví nebo život, starší 18-ti let, fyzicky soběstačné, které nemají jinou možnost zdraví a život neohrožujícího přenocování.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním noclehárny pro muže a ženy v Uherském Brodě je poskytnutí přenocování lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nedokáží dočasně vyřešit vlastními silami a vzbudit zájem klientů k dalšímu řešení jejich situace.

Cíle služby

- Poskytnutí přenocování

- Zajištění hygieny

- Zvýšení informovanosti uživatelů o možnosti řešení jejich nepříznivé sociální situace

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti

-Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-Poskytnutí přenocování

4. Specifika služby

Při vstupu do zařízení jsou klienti limitováni množstvím alkoholu v dechu, pokud je naměřena vyšší hladina jednoho promile včetně, nemůže klient využít službu.

Pokud nesplňuje klient cílovou skupinu, pro kterou je služba určena, nebude mu poskytnuta.

Pokud nemá klient platné osobní doklady, nemůže mu být služba poskytnuta

  • Identifikátor sociální služby: 5033443
  • Druh sociální služby: § 63 - Noclehárny
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 29.01.2016

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 18:30 - 6:30
Úterý: 18:30 - 6:30
Středa: 18:30 - 6:30
Čtvrtek: 18:30 - 6:30
Pátek: 18:30 - 6:30
Sobota: 18:30 - 6:30
Neděle: 18:30 - 6:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za služby

50 Kč/noc

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce