Jak pracovat s katalogem

Nový domov Otrokovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Otrokovice

Počet bytových jednotek: 5Komu je služba určena

Oběti domácího násilí

Osoby bez přístřeší

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Osoby v krizi

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hlavní 1229, 76502 Otrokovice
Telefon:577 932 388, 739 113 245
Email:ndo@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Hlavní 1214, 76502 Otrokovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám bez přístřeší, které se ocitly v krizi. Konkrétně matkám/otcům s nezletilými, nezaopatřenými dětmi, těhotným ženám a samotným ženám bez dětí.

Do služby přijímáme:

 • zletilé žadatele a ženy do věku 65 let,
 • matky, otce nebo ženy do věku 65 let jako oběti domácího násilí,
 • rodiny, kdy alespoň u jednoho dítěte je otec zapsán v rodném listě, nebo rodiče jsou manželé,
 • pěstouny s dětmi.

 

Do služby nepřijímáme:

 • osoby, které vyžadují stálou přítomnost tlumočníka,
 • osoby, které jsou plně zbaveny svéprávnosti,
 • osoby, které mají diagnostikovanou psychiatrickou poruchu a nepodrobují se předepsané léčbě,
 • osoby, které vyžadují celodenní lékařskou péči,
 • osoby, které mají akutní infekční onemocnění,
 • osoby, kterým byla ukončena smlouva o poskytování sociální služby v posledních 6 měsících pro porušení povinností vyplývajících z této smlouvy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Nového domova Otrokovice je poskytnout dočasné ubytování, zázemí a podporu ženám, rodičům s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi.

Snahou služby je pomoci těmto osobám překlenout jejich nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a podpořit je v soběstačnosti a aktivitě tak, aby dokázaly samy řešit své problémy a přiblížit se co nejvíce k běžnému životu.

Cíle služby:

Zajistit základní životní potřeby uživatelů služby (ubytování, možnost přípravy stravy, materiální pomoc).

Pomoc a podpora uživatelům služby v jejich nepříznivé životní situaci, orientace v jejich právech a povinnostech, vybavení uživatelů potřebnými znalostmi a dovednostmi pro řešení jejich situace.

Pomoc a podpora uživatelům služby při návratu do společnosti (následné bydlení, zařazení na trh práce, prevence zadlužování).

Pomoc a podpora uživatelům služby v péči o domácnost a děti.

Snaha o zlepšení mezilidských, rodinných a sociálních vztahů.

Nabízet uživatelům různé aktivizační programy, které povedou ke smysluplnému trávení volného času, zlepšení vztahu mezi rodičem a dítětem a orientaci v jejich nepříznivé životní situaci.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

 • Nezbytnou součástí poskytování služby je ubytování na přechodnou dobu (6 měsíců), které je spojeno s dalšími službami - poskytnutím stravy, pomocí při zajištění stravy, pomocí při vyřizování osobních záležitostí souvisejících s individuální situací uživatele.
 • Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.
 • Ubytování je zajištěno v 5 bytových jednotkách, které jsou vybaveny základním nábytkem, vybaveným kuchyňským koutem, varnou konvicí, lednicí s mrazákem a mikrovlnnou troubou. Součástí bytové jednotky je sociální zařízení (WC, sprchový kout). Dále je možnost zapůjčit ložní prádlo, lůžkoviny a ručníky. Uživatelé mají k dispozici 2 pračky v prádelně, bezplatně lze zapůjčit žehličku, žehlící prkno a vysavač a další vybavení, které není součástí inventáře bytové jednotky.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 3747876
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.11.1999

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výši úhrady za službu naleznete na www.otrokovice.charita.cz - služby - Nový domov Otrokovice - Ceník činností.

Fakultativní činnosti

ANO

Výši úhrady za službu naleznete na www.otrokovice.charita.cz - služby - Nový domov Otrokovice - Ceník činností.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Budova je dvoupodlažní. V případě potřeby lze zajistit schodolez nebo jiné kompenzační pomůcky.

Název poskytovatele

Charita Otrokovice

IČ poskytovatele

46276262

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577112031, 577112032
Email:peter.kubala@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova službyZahrada služby


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce