Jak pracovat s katalogem

NZDM Zrnko

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 4Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (Ambulantní - Děti a mládež ve věku 6-26 let.)

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (Ambulantní - Děti a dospívající, kteří provokují svým chováním, ničí cizí věci, žijí promiskuitním zp. života, experimentují s návykovými látkami, v rodině zastávají roli, jež neodpovídá jejich věku, žijí pod nežádoucím vlivem svých vrstevníků, záškoláci atd.)

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Ostatní (Ambulantní - Osoby pocházející s etnické menšiny, osoby ohrožené - šikanou, zneužíváním, diskriminací, nejsou začleněny do skupiny svých vrstevníků atd.)


Věkové skupiny

1-6 let (Ambulantní - od 6 -ti let, 6 letým se rozumí dítě, které 6-ti let již dosáhlo)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Sychrov 53, 75501 Vsetín
Telefon:571 429 817
Email:nzdm@vsetin.charita.cz
Web:www.vsetin.caritas.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

NZDM Zrnko poskytuje sociální služby dětem a mládeži ve věku od 6-26 let, které se ocitají v nepříznivé a obtížné sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženy. NZDM je bezpečné místo, kde mohou děti a mládež najít podporu, pomoc u pracovníků, popovídat si se svými vrstevníky, trávit zde volný čas, realizovat své zájmy. Vstup do NZDM je dobrovolný a bezplatný, tzn. děti a mládež mohou kdykoliv v otevírací době přijít a také odejít. Poskytované aktivity NZDM dle zákona o sociálních službách: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání NZDM Zrnko: O co nám jde? Poskytnout dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let, které se ocitají v nepříznivé sociální a životní situaci nebou jsou touto situací ohrožení, bezpečné prostředí.

Co nabízíme? Poporu hodnot, které máš, odbornou pomoc při změně ve Tvém dosavadním způsobu života, pomoc při vytváření podmínek pro začlenění mezi vrtsevníky a do společnosti.

Pro koho tu jsme? Jsme tady pro všechny děti a mládež bez ohledu na barvu pleti, náboženské vyznání, životní styl apod. Bereme Tě takového, jaký jsi.

Jak fungujeme? Zdarma, anonymně, ambulantně.

 

3. Nabízené činnosti

Aktivity NZDM Zrnko se realizují v klubovně NZDM. Nabízíme různé stolní hry, ping pong, stolní fotbal a podobně. Dále se zaměřujeme na dílnu tvoření, dílnu boxu a hudební dílnu. Máme k dispozici menší zkušebnu vybavenou různými hudebními nástroji.

Poskytujeme služby na základě uzavření ústní smlouvy, která je podložena písemným záznamem. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán.

Okamžitá kapacita je stanovena na 4 uživatele služby a při skupinové práci na 15 uživatelů služby (zájemců o službu) nacházejících se v prostorách zařízení.

 

 

 

 

 

4. Specifika služby

NZDM Zrnko má integrační charakter, setkávají se zde děti romské a neromské. Každý měsíc máme zaměřen na preventivní téma (např. Zdravý životní styl, Mám průšvih, Prevence úrazu…), k těmto tématům poté přizpůsobujeme celý měsíční program.

  • Identifikátor sociální služby: 1718636
  • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.08.2003

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 14:00 - 18:00změna provozní doby od 1.7. - 31.8.2019: po, st, pá 12.00 - 16.00, út 13.00 - 15.00
Úterý: 14:00 - 17:00
Středa: 14:00 - 18:00
Čtvrtek: 15:00 - 20:0015:00 - 17.30 mladší uživatelé, 17.30 - 20.00 starší uživatelé

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Všechny prostory NZDM Zrnko Charity Vsetín jsou bezbariérové.

Název poskytovatele

Charita Vsetín

IČ poskytovatele

44740778

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Horní náměstí 135, 75501 Vsetín
Telefon:571 411 709
Email:vsetin@vsetin.charita.cz
Web:www.vsetin.caritas.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce