Jak pracovat s katalogem

Občanská poradna Uherské Hradiště

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Finance, dluhy, právo, Rada, informace - Mezilidské vztahy, Rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2Komu je služba určena

Osoby v krizi


Věkové skupiny

19-26 let (Ambulantní - od 18 let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Růžová 1238, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:606 453 502
Email:lenka.rokytova@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Košíky 117, 68704 Košíky

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Občanská poradna poskytuje informace, rady a pomoc všem lidem bez omezení věku, kteří se na ni obrátí z důvodu, že se dostali do nepříznivé sociální situace nebo jim taková situace hrozí a nedokáží ji řešit vlastními silami. Nepříznivou sociální situací je jakýkoliv subjektivně vnímaný problém klienta, se kterým si sám nedokáže poradit.

Občanská poradna poskytuje své služby všem, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce na úrovni, kterou pro využití služby v jimi požadovaném rozsahu potřebují nebo si zajistí asistanta, tlumočníka, pomůcky či jiný prostředek, který takovou komunikaci umožní.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním občanské poradny je poskytoval informace, rady a pomoc všem lidem, kteří se na ni obrátí z důvodu nepříznivé sociální situace nebo proto, že jim taková sitauce hrozí a nedokáží ji řešit vlastními silami. Snahou poradny je usilovat o to, aby lidé znali svá práva a povinnosti a byli sami schopni hájit své oprávněné zájmy.

Občanské poradenství usiluje o to, aby klient:

- porozuměl své situaci a lépe se v ní orientoval

- znal svá práva a povinnosti

- věděl, jak hájit své oprávněné zájmy

- znal možnosti řešení své situace

- znal dostupné služby

- uměl vyjádřit své potřeby a přání

- uměl v rámci řešení svého problému samostatně a aktivně jednat

Poradenství je založeno na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nezávislosti, nestrannosti a individuálního přístupu.

3. Nabízené činnosti

Občanská poradna nabízí svým klientům služby v tomto rozsahu:

Informace - problém není rozebrán do hloubky, klient chce zjistit základní informace (např. kontakt na odborníky, znění vybraného paragrafu)

Rada - s klientem je problém podrobně rozebrán a jsou mu sděleny alternativy řešení problému dle aktuální právní úpravy, výhody a nevýhody možných řešení

Aktivní pomoc - jedná se o komplexní přístup k řešení klientova problému (např. vysvětlování obsahu dokumentů, vysvětlení k aplikaci vzorů, pomoc s výpočty)

Asistence - činnost ve prospěch klienta, poradce je klientovi podporou (např. doprovod klienta ua úřad, pomoc při vyplňování formulářů, telefonické vyjednávání s třetí stranou)

4. Specifika služby

Občanská poradna poskytuje poradenství v těchto oblastech:

- sociální dávky

- sociální služby

- pracovně-právní vztahy a zaměstnanost

- bydlení

- rodinné a partnerské vztahy (např. zánik manželství, výživné)

- majetkoprávní vztahy a náhrada škody (např. společné jmění manželů, dědění)

- finanční a rozpočtová problematika (např. práva a povinnosti věřitelů, dlužníků a ručitelů)

- ochrana spotřebitele

- občanské soudní řízení (např. insolvenční a exekuční řízení)

- veřejná správa

- trestní a ústavní právo

  • Identifikátor sociální služby: 4228767
  • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
  • Skupina služby: Sociální poradenství
  • Služba je poskytována od: 01.01.2005

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 15:0012:00 - 13:00 přestávka, Uherské Hradiště
Úterý: 08:00 - 15:0012:00 - 13:00 přestávka, Uherské Hradiště
Středa: 08:00 - 12:00 Komunitní centrum Košíky, Košíky 117
Středa: 08:00 - 12:00Uherské Hradiště
Středa: 13:00 - 17:00Uherské Hradiště
Čtvrtek: 08:00 - 15:0012:00 - 13:00 přestávka, Uherské Hradiště
Pátek: 08:00 - 12:00Uherské Hradiště

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

konzultace v občanské poradněbudova poradny


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce