Jak pracovat s katalogem

Odborné sociální poradenství - Poradna pro pečující

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2


Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašské Meziříčí (ORP)


Komu je služba určena

Osoby v krizi


Věkové skupiny

19-26 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Žerotínova 319, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:730 190 733
Email:poradna@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let, kteří potřebují pomoc se zvládnutím péče o své blízké (seniory, lidi s handicapy, nemocné a umírající) nebo kteří se na péči o své blízké připravují a pozůstalí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Poradny pro pečující Diakonie Valašské Meziříčí je provázet osoby, které pečují nebo se chystají pečovat o své blízké zejména v domácím prostředí. Poradna usiluje, aby pečující zvládli péči po stránce odborné, sociální, využívali vhodných kompenzačních či technických pomůcek a zajistili si potřebné finanční podmínky. Poradna podporuje pečující, aby dokázali zajišťovat i své potřeby a vytvářet si potřebný prostor pro odpočinek, regeneraci sil a sociální vztahy. Pečující doprovázíme i v době po smrti jejich blízkých.

Cíle služby:

 • Klient je informován o navazujících službách a je schopen je využít.
 • Klient umí pečovat o svého blízkého i o sebe, a má k tomu uzpůsobený chod i prostředí domácnosti. Klient je dostatečně motivován k samostatnému zvládnutí životní situace.
 • Klient ví, jak řešit praktické situace spojené s náročnou péčí o sebe nebo druhou osobu.
 • Klient má podporu při vyrovnávání se se ztrátou svého blízkého.

3. Nabízené činnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • zprostředkování navazujících služeb.
 • Sociálně terapeutické činnosti:
  • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

4. Specifika služby

Zásady

 • empatický přístup – ke klientovi přistupujeme s respektem a  pochopením, vnímáme jeho individuální potřeby,
 • nalezení řešení – společně s klientem nalézáme řešení jeho obtížné situace,
 • využití vlastních zdrojů – klient je podporován, aby co nejvíce využil svůj potenciál (uměl si naplánovat péči, zapojil do ní příbuzné, našel si čas na odpočinek, uměl využít dostupné informace, vzdělával se).

Uzavření smlouvy

Smlouva o poskytnutí služby se zájemcem se uzavírá ústně v momentě, kdy se zájemce dohodne s pracovníkem na poskytnutí sociální služby. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je ukončena po dvou měsících od posledního kontaktu klienta. Klient může smlouvu ukončit kdykoliv bez udání důvodů.

 • Identifikátor sociální služby: 8327507
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.01.2020

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 15:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 15:00

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 15:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 15:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

73632783

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:605 223 405
Email:othova@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce