Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služba

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Hluk

Počet lůžek: 3Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Sokolská 1408, 68725 Hluk
Telefon:606 714 433
Email:eva.maluskova@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena


Cílovou skupinou naší služby jsou osoby se zdravotním postižením ve věku od 27 let a senioři. Žadatel musí splňovat cílovou skupinu.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací služby je poskytování přechodného pobytu a s tím související podpory a pomoci seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Těmto osobám je poskytována trvalá péče v jejich přirozeném prostředí a odlehčovací služba má umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.


Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a klientům zajistit komplexní péči tak, aby nestrádali a necítili se osamělí po dobu pobytu. Cílem odlehčovací služby je také krátkodobá pomoc rodině, která má člena rodiny v nemocničním zařízení a čeká na umístění do jiného zařízení.

3. Nabízené činnosti

Struktura a rozsah služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 44 – odlehčovací služba. Našim klientům pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo zajišťujeme podmínky pro osobní hygienu, poskytujeme celodenní stravu, ubytování, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, snažíme se rozvíjet sociálně terapeutické činnosti, pomáháme klientům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, nabízíme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a zajišťujeme doplňkové služby (např. masáže, rehabilitace, stříhání a úprava vlasů, pedikúra, atd.).

4. Specifika služby

-

  • Identifikátor sociální služby: 4770332
  • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2009

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ubytování (včetně úklidu, drobných oprav prádla a žehlení)
Jednolůžkový pokoj: 160 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj: 150 Kč/den


Strava
Celodenní strava: 130 Kč/den
Diabetická strava: 134 Kč/den


Pečovatelské činnosti
Zajištění stravy a příprava jídla 100 Kč/hodina
Pomoc a podpora při podávání jídla 100 Kč/hodina
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100 Kč/hodina
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100 Kč/hodina
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 100 Kč/hodina
Pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/hodina
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč/hodina
Pomoc při použití WC, příp. výměna inkontinenčních pomůcek 100 Kč/hodina
Celková koupel 60 Kč

Sociální činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení:
‐ zájmové a volnočasové aktivity,
‐ procházky,
‐ lékař,
‐ společenské a kulturní akce mimo zařízení,
‐ nákupy,
‐ vyřizování na úřadech a institucích (pošta, banky apod.),
‐ veřejně dostupné služby,
‐ jiné navazující sociální služby. 100 Kč/hodina
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 100 Kč/hodina
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob podporující sociální začleňování (činnostní terapie, společenské hry, akce pořádané CHD apod.) 100 Kč/hodina
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
‐ pomoc při komikami vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
‐ pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 100 Kč/hodina
Aktivizační činnosti – nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 100 Kč/hodina

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti
Přeprava služebním automobilem CHD Hluk 6 Kč/km
Přeprava služebním automobilem Oblastní charity UH 9 Kč/km

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova je bezbariérová.

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce