Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služba Nabersil

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Péče o vlastní osobu či domácnost, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Vizovice (Obec), Slušovice (Obec), Neubuz (Obec), Dešná (Obec), Všemina (Obec), Jasenná (Obec), Lutonina (Obec), Ublo (Obec), Bratřejov (Obec), Lhotsko (Obec), Valašské Klobouky (Obec), Valašské Příkazy (Obec), Poteč (Obec), Študlov (Obec), Halenkov (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Smetanova 1484, 75501 Vsetín
Telefon:734 647 978
Email:ostranska@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby od 19 let a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, a pečující osobě je potřeba umožnit nezbytný odpočinek.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním terénní odlehčovací služby Nabersil je pomoci seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v době, kdy jejich blízcí, kteří o ně pečují, potřebují odpočinek.  Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů, podporuje je v soběstačnosti a nezávislosti. Vychází z jejich individuálních potřeb a podporuje je v činnostech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, při kontaktech s okolím, při trávení volného času a při uplatňování práv.

 

Cíle služby:

 • umožnit osobám se sníženou soběstačností setrvat v jejich přirozeném (domácím) prostředí a poskytnout jim takovou pomoc a podporu, která jim pomáhá v co nejvyšší možné míře zachování důstojného a plnohodnotného života,
 • umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek,
 • zamezit sociální izolaci jak klienta služby, tak pečující osoby.

3. Nabízené činnosti

Odlehčovací služba je terénní služba, poskytovaná lidem uvedeným v cílové skupině, o něž běžně pečuje blízká osoba, a to v době, kdy blízcí potřebují odpočinek nebo nemohou pečovat. Pracovník klienta podporuje při činnostech, které klient již sám vykonávat nemůže.  

 

Základní činnosti dle zákona č.108/2006 Sb.:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě stravy

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby, doprovázení zpět
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 

f)   sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práva oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

h)  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování motorických psychických a sociálních schopností a  dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

 

V rámci terénní odlehčovací služby se Klientovi podle individuální potřeby mohou v souvislosti se základními úkony poskytovat doplňkové (fakultativní) služby a úkony v tomto rozsahu:

 1. doprava klienta,
 2. zapůjčení kompenzačních pomůcek.

 

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 6473479
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2016

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník je k dispozici na internetových stránkách www.diakonievsetin.cz .

 

Fakultativní činnosti

ANO

V rámci terénní odlehčovací služby se Klientovi podle individuální potřeby mohou v souvislosti se základními úkony poskytovat doplňkové (fakultativní) služby a úkony v tomto rozsahu:

 1. doprava klienta,
 2. zapůjčení kompenzačních pomůcek.

 

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

IČ poskytovatele

73633178

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Strmá 34, 75501 Vsetín
Telefon:731 517 257
Email:reditel@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce