Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služba PAHOP

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj, Uherské Hradiště (Okres), Uherské Hradiště (ORP), Uherský Brod (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Terénní - osoby v preterminálním a terminálním stádiu nemoci)

Senioři (Terénní - senioři v preterminálním a terminálním stádiu nemoci a dále osoby po ukončené hospitalizaci v domácí péči)


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:+420 605 797 503
Email:soc.pracovnik@centrum-pahop.cz
Web:www.pahop.cz

Další adresy služby

Adresa:Partyzánů 2174, 68801 Uherský Brod
Adresa:tř. Masarykova 1197, 69801 Veselí nad Moravou

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

- osobám s jiným zdravotním postižením (osoby nevyléčitelně nemocné a umírající) bez omezení věku z ORP Uherské Hradiště a Uherský Brod

- seniorům z ORP Uherské Hradiště a Uherský Brod

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním terénní odlehčovací služby je poskytnout potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou soběstatočností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní potřeby kvalifikovaní pracovníci odlehčovací služby a rodinným pečujícím tak umožní čas na potřebný odpočinek a prostor pro volný čas a a vyřízení potřebných záležitostí.

Cílem odlehčovací služby je umožnit uživatelům služby setrvat v jejich přirozeném prostředí (domácím prostředí) a poskytnout jim takovou podporu a pomoc, která jim pomáhá v co nejvyšší možné míře zachování důstojného a plnohodnotného života. Dále umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a zamezit sociální izolaci jak uživatele služby, tak pečujícího.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti:

  1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. polohování na lůžku, dopomoc při přesunech z lůžka, dopomoc při komunikaci).

     2.  Pomoc při osobní hygieně (např. včetně zajištění kompletní hygieny a ležících klientů atd).

     3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. pomoc při servírování a podávaní stravy).

     4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředí (např. procházky, doprovody k lékaři).

     5. Sociálně terapeutické činnosti (nabídka různých činností dle zájmu klientů).

    6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při vyřizování příspěvků, pomoc při vyřizování kompenzačních pomůcek).

    7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. nabídka edukace pečujícím osobám - praktická ulázka úkonů péče o opečovávaného).

 

4. Specifika služby

Pracovnící Odlehčovací služby v přímé péči mají školení Bazální stimulace. jedná se o koncept podporující v nejzákladnější rovině lidské vnímání, a tím i komunikaci a pohybové schopnosti klienta. Významnou roli zde sehrávají smyslové orgány, jejichž činnost napomáhá prostřednictvím vjemů uvědomování si sebe sama a svého okolí.

  • Identifikátor sociální služby: 9313981
  • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 12.06.2017

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 20:00
Úterý: 06:00 - 20:00
Středa: 06:00 - 20:00
Čtvrtek: 06:00 - 20:00
Pátek: 06:00 - 20:00
Sobota: 06:00 - 20:00
Neděle: 06:00 - 20:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada činí 155 Kč/hod do 80hod péče za měsíc a 135 Kč/hod nad 80 hod péče za měsíc dle platného Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Kontaktní místo je v 1. patře budovy s výtahem.

IČ poskytovatele

04977408

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:775 744 588
Email:h.schwarczova@centrum-pahop.cz
Web:www.pahop.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce