Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služba Pohoda

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Boršice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2



Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Cihlářská 536, 68604 Kunovice
Telefon:730 550 841
Email:martina.liparova@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Ambulantní odlehčovací služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby je poskytnutí pečující osobě podporu a pomoc (zastoupení pečujícího v péči o blízkou osobu, poskytnutí času nezbytného na odpočinek a zajištění osobních záležitostí).

3. Nabízené činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenských prostředím, sociálně teraupeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

4. Specifika služby

Služba není poskytována:

  • osobám vyžadující službu, kterou neposkytujeme
  • osobám vyžadující stálou zdravotní péči
  • s infekčním onemocněním
  • agresivním osobám
  • Identifikátor sociální služby: 4862723
  • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2019

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 18:00
Pátek: 07:00 - 18:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada služby je jednotně stanovena ve výši 90 Kč/za hodinu a to podle skutečně spotřebovaného času na jeho zajištění. Pokud poskytnutí dané činnosti netrvá celou hodinu, včetně času nezbytného k jejich zajištění, výše úhrady se poměrně krátí, dle skutečně spotřebovaného času.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce