Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služba Trnková

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Vsetín

Počet lůžek: 4Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60-ti let; osoby, které dosáhly věku pro přiznání starobního důchodu)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Strmá 34, 75501 Vsetín
Telefon:739 244 654
Email:novotna@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Službu nemůžeme poskytnout osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, pokud osoba trpí akutní infekční nemocí a pokud není schopna kolektivního soužití z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách.

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací služby Trnková je zajistit na dočasnou dobu seniorům, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí, celodenní komplexní péči, která vychází z jejich individuálních potřeb a zvyklostí.

3. Nabízené činnosti

Odlehčovací služba je poskytována v pobytové formě, nepřetržitě a obsahuje tyto základní činnosti dle zákona číslo č. 108/2006 Sb., v platném znění:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - volba dle nabízených diet,
 • poskytnutí ubytování - pobyt možný v maximální délce tří měsíců, lze čerpat i opakovaně v průběhu kalendářního roku,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

4. Specifika služby

Odlehčovací služba Trnková je poskytována v prostorách Domova Vyhlídka, který se nachází v moderní, rekonstruované budově se třemi nadzemními podlažími, asi 5 minut pěší chůze od zastávky MHD, je přístupný pěšky i automobilem. Kapacita služby jsou 4 lůžka. Uživatelé služby mohou obývat 2 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj. Pokoje uživatelů jsou barevně vymalovány, vytapetovány a vybaveny nábytkem, který je pro domácí prostředí běžný. V pokojích je mimo běžný nábytek elektrická polohovací postel. Uživatel si může pokoj dovybavit svými věcmi a drobnostmi, na které je ze svého domova zvyklý (obraz, lampa, rádio, křeslo, polštář a podobně). Jednotlivé pokoje mají přilehlé sociální zařízení. Na patrech podlaží se nacházejí společenské místnosti s přilehlou kuchyňkou, které slouží uživatelům nejen jako jídelny, ale také jako místo pro společné setkávání a aktivity. Uživatelům je k dispozici rozlehlá zahrada, kde mohou při pěkném počasí celodenně pobývat. Vstup do budovy i všechny prostory jsou řešeny bezbariérově, budova je vybavena lůžkovým výtahem.

 • Identifikátor sociální služby: 5765917
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.11.2018

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována za úhradu.

Strava

 • Celodenní strava racionální: 155,- Kč/den
 • Celodenní strava šetřící: 155,- Kč/den
 • Celodenní strava diabetická: 170,- Kč/den
 • Celodenní strava bezmléčná: 170,- Kč/den

Ubytování

 • Jednolůžkový pokoj: 210,- Kč/den
 • Dvoulůžkový pokoj: 180,- Kč/den

Péče

 • 130,- Kč / hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

Celková cena = násobek součtu položek strava + ubytování + péče a počtu dnů, kdy uživatel službu využíval.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

IČ poskytovatele

73633178

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Strmá 34, 75501 Vsetín
Telefon:731 517 257
Email:reditel@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce