Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služby

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek: 12Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním (Pobytová - osoby s Alzheimerovou a jinými typy demencí)

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Karla Čapka 3333, 76701 Kroměříž
Telefon:573 509 532
Email:perutkova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Na odlehčovací pobytovou službu mohou být přijati žadatelé starší 19 let.

Cílová skupina:

1. Osoby s kombinovaným postižením

2. Osoby s mentálním postižením

3. Senioři

4. Osoby s chronickým duševním onemocněním( Alzheimerovou a jinými typy demencí)

2. Smysl, poslání a cíl služby

 Poslání

Posláním odlehčovací služby je na přechodnou dobu zajišťovat pomoc, podporu a péči osobám s kombinovaným postižením, osobám s mentálním postižením, seniorům a osobám s chronickým duševním onemocněním( Alzheimerovou a jinými typy demencí), o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Odlehčovací služba je poskytována na nezbytně nutnou dobu a má umožnit pečujícím osobám odpočinek od náročné péče nebo jim má pomoci v situacích, kdy nemohou péči  ze závažných důvodů zajistit.

Cíle služby

1.Umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek a regeneraci sil, či k řešení osobních záležitostí

2. Uživatelům odlehčovací služby je poskytována potřebná podpora a péče po dobu odpočinku pečujících osob, která se co nejvíce podobá péči v domácím prostředí, se snahou zachovat v co největší míře jejich dosavadní způsob života

Zásady poskytování služby

  • úzká spolupráce s rodinou uživatele či pečujícími osobami
  • respektování volby uživatelů – volba míry pomoci a podpory, rozsahu a průběhu poskytování služby (požadavky musí být v souladu s možnostmi poskytovatele-personálními, materiálně-technickými a finančními)
  • preference podpory před péčí – pomoc a podpora je směřována tak, aby byly zachovány, popřípadě rozvíjeny dosavadní možnosti, schopnosti a dovednosti osoby

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

4. Specifika služby

Kapacita odlehčovací služby - 12 míst.

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod a v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Prostory odlehčovací služby jsou bezbariérové. Jsou poskytovány v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích.Pokoje jsou vybaveny standartním nábytkem. Uživatelům odlehčovacích služeb jsou k dispozici společné prostory na oddělení- společná hala,terasa,společné toalety a sprchy, plně vybavená kuchyňka. Areál zařízení disponuje sportovišti i místy pro odpočinek, které mohou uživatelé využívat k naplňování svých zájmů a koníčků.

 

Služba je poskytována maximálně na dobu tří měsíců po sobě jdoucích.

 

  • Identifikátor sociální služby: 1936483
  • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2009

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o úhradách  naleznete na stránkách: www.sskm.cz nebo zde

 Bližší informace poskytne sociální pracovnice - tel.: 720 998 430.

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti a jejich úhrady:

Informace o fakulativních činnostech poskytne sociální pracovnice   - tel 720 998 430.

Aktuální sazebník fakultativních činností je k dispozici na www.sskm.cz.

Výše úhrad za fakultativní činnosti jsou vždy přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby .

 

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce