Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služby Chůvičky

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Kroměříž (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

7-10 let (Terénní - od 9-ti let)

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Karla Čapka 3333, 76701 Kroměříž
Telefon:573 509 532
Email:perutkova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odlehčovací služby Chůvičky ( terénní služba),  poskytují služby uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují v důsledku nepříznivého zdravotního stavu pomoc a péči blízkých osob v běžných činnostech života.

Cílová skupina:

 1. Osoby s chronickým onemocněním
 2. Osoby s kombinovaným postižením
 3. Osoby se zdravotním postižením
 4. Senioři

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladší děti                     9-10 let
 • starší děti                     11-15 let
 • dorost                          16 -18 let
 • mladí dospělí                19 -26 let
 • dospělí                         27- 64 let
 • mladší senioři               65 - 80 let
 • starší senioři                 nad 80 let

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací služby Chůvičky je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči o jejich blízké a umožnit jim tak čas na odpočinek pro další péči, relaxaci a zajištění osobních záležitostí a také možnost prožívat vlastní život.

Cílem sociální služby je zabezpečit osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení či kombinovaného postižení a seniorům cílenou podporu, pomoc a péči v jejich domácím prostředí.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována v souladu se zákonem o sociáklních službách č. 108/2006 Sb., § 44 ve znění pozdějších předpisů

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

4. Specifika služby

Okamžitá kapacita - 2 uživatelé

Provozní doba:  od 6,00 - 20,00 včetně víkendů a svátků

Sociální služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů a poskytuje se pouze v ORP Kroměříž.

Kontakty:

Vedoucí služby:

Mgr. Věra Mikulová

E-mail: mikulova@sskm.cz

Telefon: 774 771 057, 573 509 530

 

Sociální pracovnice:

Bc. Radka Křupková

E-mail: krupkova@sskm.cz

Telefon: 602 659 671

 

 • Identifikátor sociální služby: 4262895
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.04.2019

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 6:00 - 20:00
Úterý: 6:00 - 20:00
Středa: 6:00 - 20:00
Čtvrtek: 6:00 - 20:00
Pátek: 6:00 - 20:00
Sobota: 6:00 - 20:00
Neděle: 6:00 - 20:00včetně svátků

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Finanční účast uživatele je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách a cena služby se řídí ustanovením vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění.

Informace o úhradách  naleznete na stránkách: www.sskm.cz

Další informace poskytne sociální pracovnice :

Bc.Radka Křupková - tel: 602 659 671

                              email: krupkova@sskm.cz

Fakultativní činnosti

ANO

  Informace o fakulativních činnostech poskytne sociální pracovnice Bc. Radka Křupková  - tel 602 659 671

Výše úhrad za fakultativní činnosti jsou vždy přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby .

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce