Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služby Chůvičky

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Kroměříž (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Karla Čapka 3333, 76701 Kroměříž
Telefon:608 239 640
Email:perutkova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina: 

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři

Věková struktura cílové skupiny:

- starší děti               11- 15 let

- dorost                    16 -18 let

- mladí dospělí         19 - 26 let

- dospělí                   27 - 64 let

 - mladší senioři       65 - 80 let

 - starší senioři         nad 80 let

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací terénní služby Chůvičky je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči o jejich blízké a umožnit jim tak čas na odpočinek pro další péči, relaxaci a zajištění osobních záležitostí a také možnost prožívat vlastní život.

Cílem sociální služby je zabezpečit osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení či kombinovaného postižení a seniorům cílenou podporu, pomoc a péči v jejich domácím prostředí.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb.,§ 44 ve znění pozdějších předpisů.

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.
 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 1. Sociálně terapeutické činnosti:
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 1.  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • podpora při zajištění chodu domácnosti.

4. Specifika služby

Sociální služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů.

 • Identifikátor sociální služby: 7130643
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2021

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 20:00
Úterý: 06:00 - 20:00
Středa: 06:00 - 20:00
Čtvrtek: 06:00 - 20:00
Pátek: 06:00 - 20:00
Sobota: 06:00 - 20:00
Neděle: 06:00 - 20:00včetně svátků

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. V případě, že je doba poskytování úkonu kratší, než 60 minut, výše úhrady se poměrně krátí dle skutečně spotřebovaného času.

Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonů se skládá:

 • z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u uživatele
 • z času nezbytného k zajištění činností. Úhrada za tento čas je vypočítána dle pásma individuálně každému uživateli. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání.

Cena poskytovaných úkonů za hodinu je 130 Kč.

Fakultativní činnosti

ANO

 • přeprava služebním automobilem (7 Kč/km)
 • dohled nad uživatelem (230 Kč/hod)

 

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce