Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služby SENIOR Otrokovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Otrokovice

Počet lůžek: 4Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:K. Čapka 1615, 76502 Otrokovice
Telefon:774 558 495
Email:zakova@senior.otrokovice.cz
Web:www.senior-otrokovice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odlehčovací služby jsou určeny seniorům (starším 65 let) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, případně zdravotního postižení a osobám se zdravotním postižením (starším 27 let) se ztrátou soběstačnosti, případně se závažnými změnami zdravotního stavu. Délka pobytu je dána potřebami uživatele a pečujících osob, časově je však omezena na maximálně tří měsíce

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je zabezpečit potřebnou péči seniorům a zdravotně postiženým osobám, kterým je jinak péče zajišťována v domácím prostředí a poskytnout jim nezbytnou podporu při navracení se zpět domů. Odlehčovací služba má umožnit pečujícím osobám odpočinek od náročné péče nebo jim má pomoci v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit. Jedná se o situaci, kdy

 • pečující osoba např. odjíždí na dovolenou, je dlouhodobě nemocná (hospitalizována v nemocnici, pobývá v lázních), provádí stavební úpravy v domě/bytě atd.
 • senior či zdravotně postižená osoba, např. důsledkem své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace v nemocnici, potřebuje podporu při rekonvalescenci či zvýšenou ošetřovatelskou péči, kterou rodina nedokáže či neumí poskytnout

Cíle odlehčovací služby:

 • Uživatelům odlehčovací služby je poskytována potřebná podpora a péče po dobu odpočinku pečujících osob, která se co nejvíce podobá péči v domácím prostředí.
 • Uživatelé odlehčovací služby, u kterých došlo důsledkem nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace v nemocnici ke snížení schopností, jsou podporování ve zlepšení těchto schopností.
 • Pečujícím osobám je poskytnuta podpora při návratu seniorů do domácího prostředí.

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme tyto základní služby:

 • ubytování
 • stravu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (zprostředkování služeb, kulturní a společenský život)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Odlehčovací služby nejsme schopni poskytnout:

 • seniorům, jejichž chování by z důvodu psychické poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • seniorům s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence
 • seniorům, s nimiž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (např. osoby neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé) a seniorům nevidomým
 • Identifikátor sociální služby: 3940307
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.06.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník úhrad za služby včetně fakultativních viz www.senior-otrokovice.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Uživatelé mohou využívat následující fakultativní služby za úhradu: kadeřnictví, holičství, pedikúra, masérské služby, doprava uživatele osobním vozem zařízení (soukromé účely) a kopírování tiskovin.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Koupelny v bytových jednotkách nejsou uzpůsobeny pro vozíčkáře.

IČ poskytovatele

62180444

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K. Čapka 1615, 76502 Otrokovice
Telefon:576 771 678
Email:mikel@senior.otrokovice.cz
Web:www.senior-otrokovice.cz

Mapa

Fotografie zařízení

OS B_1OS B_2


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce