Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služby - specializovaná paliativní péče

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Valašské Meziříčí

Počet lůžek: 36Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:736 473 245
Email:odlehcovaci@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Hospicovou (specializovanou paliativní) péči poskytujeme lidem od devatenácti let, nevyléčitelně nemocným a umírajícím, u kterých už není možná léčba příčiny nemoci vedoucí k uzdravení, ale je možné zmírnit důsledky onemocnění. Podle aktuálního zdravotního stavu a rozsahu potřebné zdravotní péče rozlišujeme tyto skupiny klientů:

 1. Klienti v terminálním stádiu onemocnění
 2. Klienti v preterminálním stádiu onemocnění
 3. Klienti ve stabilizovaném stavu s pomalou progresí onemocnění
 4. Klienti se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí
 5. Blízké a pečující osoby našich klientů

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Diakonie ČCE - hospic Citadela je umožnit důstojné umírání lidem v pokročilém stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Poskytujeme komplexní hospicovou paliativní péči, usilujeme o tišení bolesti jak fyzické, tak psychické, duchovní a sociální.

Nabízíme doprovázení umírajícím a jejich blízkým tak, aby nikdo v posedních chvílích života nezůstal sám.

Usilujeme o to, aby čas umírání a smrti byl vnímán jako čas patřící k životu jako jeho neoddělitelná a vzácná součást a mohl být prožit pokojně a smířeně.

Přechodnou péčí o nemocného poskytujeme nezbytný odpočinek osobám, které pečují o své blízké doma, v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cíle služby:

V závěru života, v době umírání a smrti zajistit klientovi kvalitní a odbornou péči v oblasti biologické, sociální, psychologické a duchovní.

Podpořit blízké klienta v době jeho nemoci i po jeho smrti v oblasti sociální, psychologické a duchovní.

Odlehčit pečujícím osobám a umožnit jim tak nezbytný odpočinek.

V době péče o klienta podporovat a usilovat o zachování jeho osobních schopností a dovedností.

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme pobytové odlehčovací služby podle § 44 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, které zahrnují tyto základní činnosti a úkony:

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 4. Poskytnutí ubytování
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 8. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Kromě těchto činností klientům s nevyléčitelným onemocněním, v preterminální a terminální fázi onemocnění a jejich blízkým poskytujeme specializovanou paliativní péči.

O klienta komplexně pečuje multidisciplinární tým, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice, duchovní a dobrovolníci.

4. Specifika služby

Pro přijetí do hospice na oddělení specializované paliativní péče je nezbytné rozhodnutí a doporučení odesílajícího lékaře (odborný lékař nemocnice nebo praktický lékař) k zahájení paliativní péče.

Není možné přijmout do péče nemocného s apalickým syndromem (dlouhodobé bezvědomí).

O přijetí do hospice rozhoduje komise, resp. lékař zařízení.

O přijetí k odlehčovací péči rozhoduje vždy komise.

 • Identifikátor sociální služby: 4336897
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2004

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena za služby je stanovena aktuálním ceníkem, který najdete na www.citadela.cz.

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní služby:

a) používání televizoru a rozhlasového přijímače,

b) používání mikrovlnné trouby,

c) používání společné ledničky s mrazničkou umístěné na poschodí,

d) krátkodobé poskytnutí mobilního telefonu pro komunikaci s okolím,

e) využití možnosti uložení cenností do trezoru,

f) zprostředkování jiných služeb dle přání klienta, pokud je v možnostech zařízení je zajistit.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérovost budovy je zajištěna výtahem.

Název poskytovatele

Diakonie Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

73632783

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:605 223 405
Email:othova@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Hospic CitadelaCitadela, zahradaCitadela, pokoj


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce