Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služby - specializovaná paliativní péče

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Valašské Meziříčí

Počet lůžek: 28Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:736 473 245
Email:odlehcovaci@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odlehčovací služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich přirozeném sociálním prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Cílová skupina:

 1. Osoby od 19 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.
 2. Nevyléčitelně nemocní a umírající, u kterých již není možná léčba příčiny nemoci vedoucí k uzdravení, ale je možné zmírnit důsledky onemocnění.
 3. Blízké a pečující osoby našich klientů.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací služby Diakonie Valašské Meziříčí je poskytnout pobytové sociální služby dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v domácím prostředí a to po dobu, kdy je umožněn pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

Poskytujeme komplexní hospicovou paliativní péči, usilujeme o tišení bolesti jak fyzické, tak i duchovní, psychické a sociální, nabízíme doprovázení umírajícím a jejich blízkým tak, aby nikdo v posledních chvílích života nezůstal sám.

Usilujeme o to, aby čas umírání a smrti byl vnímán jako čas patřící k životu jako jeho neoddělitelná a vzácná součást a mohl být prožit pokojně a smířeně.

 

Cíle služby:

 • Odlehčit pečujícím osobám a umožnit jim tak nezbytný odpočinek.
 • V době péče o klienta podporovat a usilovat o zachování jeho osobních schopností a dovedností.
 • Nevytvářet závislost na sociální službě, připravovat klienta pro návrat do domácího prostředí.
 • V závěru života, v době umírání a smrti zajistit klientovi kvalitní a odbornou péči v oblasti biologické, sociální, psychologické a duchovní.
 • Podpořit blízké klienta v době jeho nemoci, případně i po jeho smrti v oblasti sociální, psychologické a duchovní.

 

 

 

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme pobytové odlehčovací služby podle § 44 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, které zahrnují tyto základní činnosti a úkony:

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 4. Poskytnutí ubytování
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 8. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Kromě těchto činností klientům s nevyléčitelným onemocněním, v preterminální a terminální fázi onemocnění a jejich blízkým poskytujeme specializovanou paliativní péči.

O klienta komplexně pečuje multidisciplinární tým, který tvoří lékaři, sestry, pečovatelky, sociální pracovnice, duchovní a dobrovolníci.

4. Specifika služby

Zásady a principy služby:

 • Vytváříme příjemné prostředí, ve kterém se klienti i jejich blízcí cítí dobře a bezpečně.
 • Vytváříme domácí atmosféru a zajišťujeme maximální soukromí klientů. 
 • Podporujeme klienta v samostatnosti a udržení soběstačnosti.
 • Respektujeme individuální potřeby klienta a na jejich základě plánujeme způsob a rozsah péče. 
 • Umožňujeme klientům spolurozhodovat a uplatňovat vlastní vůli. Pokud si pro něho rodina přeje něco jiného, než si přeje klient sám, respektujeme přání klienta.
 • Ke všem klientům přistupujeme rovně, bez ohledu na jejich víru a přesvědčení, bez ohledu na jejich minulost, bez ohledu na jejich finanční situaci, bez ohledu na společenské prostředí, ze kterého k nám přišli.
 • Ctíme, respektujeme a podporujeme důstojnost člověka až do posledního okamžiku jeho života.
 • Identifikátor sociální služby: 4336897
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2004

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Odkaz na ceník

 

Fakultativní činnosti

ANO

Odkaz na ceník

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

73632783

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:605 223 405
Email:othova@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Hospic CitadelaCitadela, zahradaCitadela, pokoj


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce