Jak pracovat s katalogem

OS ČČK Zlín

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlín (Obec), Otrokovice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Rodiny s dítětem/dětmi (Terénní - (rodiny, ve kterých se současně narodily 3 a více dětí a to do 4 let věku těchto dětí))

Senioři


Věkové skupiny

Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Potoky 3314, 76001 Zlín
Telefon:577 430 011
Email:projekty.cckzlin@volny.cz
Web:www.cervenykriz.zlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelská služba je určena seniorům a lidem s handicapem nad 18 let ze Zlínska a Otrokovicka, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni zvládat základní úkony péče o vlastní osobu, případně o domácnost.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Pečovatelské služby OS ČČK Zlín je poskytování sociálních a pečovatelských služeb tak, aby lidé mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Poskytujeme takovou míru podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti uživatelů, a to na základě jejich individuálních potřeb. Pomáháme prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.

Postytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • Dovoz nebo donáška jídla,
 • pomoc při přípravě jídla a pití,
 • příprava a podání jídla a pití.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • Běžný úklid a údržba domácnosti,
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. po malování),
 • donáška vody,
 • topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva,
 • běžné nákupy a pochůzky,
 • velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti,
 • praní a žehlení ložního i drobného prádla, příp. jeho drobné opravy.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, včetně doprovázení zpět.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 1250428
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:30 - 20:00Okamžitá kapacita: 3 klienti
Úterý: 07:30 - 20:00
Středa: 07:30 - 20:00
Čtvrtek: 07:30 - 20:00
Pátek: 07:30 - 20:00
Sobota: 08:00 - 20:00
Neděle: 08:00 - 20:00+ státní svátky

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena za úkony pečovatelské služby vychází z ceníku platného od 1. 7. 2011. Je k dispozici zde: http://www.cervenykriz.zlin.cz/pecovatelska-sluzba.html, příp. na telefonním čísle 577 430 011.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00426326

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Potoky 3314, 76001 Zlín
Telefon:577 210 607
Email:zlin@cervenykriz.eu
Web:www.cervenykriz.zlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce