Jak pracovat s katalogem

Osobní asistence

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Kroměříž (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Terénní - osoby se zdravotním postižením)

Senioři (Terénní - senioři se zdravotním znevýhodněním)


Věkové skupiny

1-6 let (Terénní - od 4 let)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Telefon:733 755 841, 733 741 444
Email:pavla.siskova@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Zdounky 36, 76802 Zdounky

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobní asistence - Služba je určena osobám se zdravotním postižením od 4 let věku a seniorům se zdravotním znevýhodněním.

Služba je poskytovna obvykle v domácnosti klienta.

Služby jsou od 1.5.2018 poskytovány ve správním obvodu všech obcí ORP Kroměříž.
Služby jsou poskytovány terénní formou 24 hodin 7 dní v týdnu včetně svátků.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Osobní asistence - Hlavním cílem služby je za pomoci osobních asistentů:

 • s podporou nebo pomocí umožnit klientovi žít ve svém přirozeném prostředí
 • pomoci zvládat běžné každodenní činnosti, které by klient dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo postižení nebo věk
 • podpořit soběstačnost a samostatnost klienta

Posláním Osobní asistence je poskytnout podporu lidem, kteří v důsledku věku, zdravotního postižení nebo omezení potřebují pomoc při prožívání života podle svých potřeb, přání a možností.   

Osobní asistence je terénní službou poskytovanou až 24 hodin denně dle potřeb klienta.

Osobní asistence je prevencí pobytové či ústavní péče.

PRINCIPY SLUŽBY

1. Individuální přístup
- pracovníci poskytují služby individuálně podle potřeb, požadavků a možností
klienta
2. Partnerský přístup
- pracovník a klient spolu jednají na základě rovnocenného přístupu
- pracovník není nadřazen klientovi, přestože je na něm klient do určité míry závislý
- klient není nadřazen pracovníkovi, přestože si jeho služby částečně platí
- vztah osobního asistenta a klienta je založen na vzájemném respektu, úctě a pochopení
- jsou posilovány kompetence a sebeúcta každého klienta
3. Celostní přístup
- pracovníci pohlíží na situaci klienta v souvislostech, nikoliv jen na dílčí
aspekty
- pracovníci spolupracují s rodinou a blízkými klienta a zprostředkovávají
klientovi kontakt s přáteli, vrstevníky a širším sociálním okolím
- pracovníci se podílejí na naplňování všech potřeb klienta: fyziologických, pocitu jistoty a bezpečí, pocitu přijetí, sounáležitosti, uznání a úcty, seberealizace a duchovních potřeb klienta

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování osobní asistence

Asistentky navštěvují klienty zejména v jejich domácnosti a pomáhají s tím, co nezvládnou sami.

Jedná se o dopomoc v různých činnostech jako je:

 • hygiena - pomoc při využití WC, hygiena na lůžku, výměna pleny, umytí hlavy, sprchování, celková koupel na lůžku, pomoc při dalších úkonech osobní hygieny
 • strava - pomoc při přípravě jídla a pití: dopomoc s přichystáním snídaně, svačiny, oběda, večeře, ohřev jídla, dopomoc s vařením jednoduchých jídel a vykonání drobných činností (loupání brambor, vaření pudingu,..)
 • samostatnost, osobní rozvoj - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, svlékání; prostorové orientaci, samostatném pohybu, pomoc při přesunu,..
 • doprovod - doprovázení dle požadavků klienta, např: do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity
  • pěšky či automobilem
 • péče - pomoc při chodu domácnosti (dopomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky
 • volný čas - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti dle potřeb klienta (vyplnění volného času: četba, společenské hry, výlety, rozhovor, sledování TV,...)
 • základní sociální poradenství - pomoc s vyřizováním příspěvků, kompenzačních pomůcek, informace a kontakty na navazující služby

Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 1491324
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2001

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Vyúčtování za provedené služby vychází z měsíčního výkazu.

Je počítán skutečný čas strávený u klienta za měsíc.

Za služby se platí vždy zpětně za měsíc.

Při vyúčtování se řídíme aktuálně platným ceníkem -

https://www.kromeriz.charita.cz/res/archive/012/001502.pdf?seek=1554110203

Fakultativní činnosti

ANO

 

Doprava automobilem

Klient může využít dopravu automobilem střediska Osobní asistence za účelem pochůzky, nákupu, návštěvy lékaře, apod. Cena za tuto fakultativní službu je uvedena v aktuálně platném ceníku.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Ve středisku Osobní asistence v Kroměříži máme k zapůjčení tyto kompenzační pomůcky: gymnastický míč, sedátko na vanu, pláštěnka na vozík, deska na přesun, chodítko, klozetové křeslo, invalidní vozík, elektrický zvedák + závěs, dětská autosedačka, karimatka, bazének na mytí hlavy pro imobilní uživatele, zvedák do vany + posuvná otočná sedačka, mobilní rolovací rampa, otočná sedačka, rádio, podnožka, antistresové míčky, antidekubitní matrace elektrická, sprchovací lůžko, schodolez, sedačka do vany otočná, sklopná židle do sprchy a dětské nadstavce na WC.

Pro klienty Osobní asistence je zapůjčení kompenzačních pomůcek zdarma.

Více na https://www.kromeriz.charita.cz/res/archive/006/000762.pdf?seek=1626940792

 

 

 

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Služby jsou poskytovány převážně v domácnosti klientů.

Kancelář střediska Osobní asistence v Kroměříži je bezbariérová v přízemí budovy.

Osobní asistence KROMĚŘÍŽ
Pondělí - Čtvrtek: 9:00 - 15:00
                   Pátek: 9:00 - 12:00

Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
V jiný čas na základě telefonické nebo e-mailové dohody.

Kancelář střediska Osobní asistence ve Zdounkách není bezbariérová, 1. patro budovy.

Osobní asistence ZDOUNKY
Středa: 13:00 - 15:00

Zákostelí 36, 768 02 Zdounky
V jiný čas na základě telefonické nebo e-mailové dohody.

Název poskytovatele

Charita Kroměříž

IČ poskytovatele

18189750

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Telefon:573 343 648
Email:anna.valachova@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Den otevřených dveří OCHK 2013Den otevřených dveří OCHK 2013Nácvik používání invalidního vozíkuMikuláš v podání Osobní asistence 2012Kurz bazální stimulaceOtevření střediska ve ZdounkáchKurz kinestetikyExkurze učňů ze SOU Křenovice na středisku Osobní asistenceExkurze učňů ze SOU Křenovice na středisku Osobní asistence


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce