Jak pracovat s katalogem

Osobní asistence

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Tichov (Obec), Lidečko (Obec), Křekov (Obec), Poteč (Obec), Študlov (Obec), Lačnov (Obec), Valašské Klobouky (Obec), Valašské Příkazy (Obec), Brumov-Bylnice (Obec), Nedašova Lhota (Obec), Návojná (Obec), Nedašov (Obec), Horní Lideč (Obec), Francova Lhota (Obec), Střelná (Obec), Valašská Senice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Terénní - do stupně středně těžké)

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Terénní - po úrazu, mozkové příhodě)

Senioři


Věkové skupiny

1-6 let (Terénní - od 6 let)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Školní 944, 76601 Valašské Klobouky
Telefon:739 524 368
Email:info@valklobouky.charita.cz
Web:www.valklobouky.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena:

 • seniorům
 • osobám s chronickým onemocněním,
 • osobám se zdravotním postižením, které zahrnuje:
  • tělesné postižení
  • mentální postižení – do stupně středně těžké
  • kombinované postižení
  • stav po úrazu, mozkové příhodě

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladší děti (6 - 10 let)
 • starší děti (11-15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Osobní asistence je pomoc a podpora seniorů, osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, a to do takové míry, aby si zachovali soběstačnost, dodržovali běžné aktivity a své zvyklosti ve svém přirozeném prostředí.

 

3. Nabízené činnosti

Osobní asistence naplňuje tyto základní činnosti:

1.Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

a)pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b)pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

c)pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d)pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2.Pomoc při osobní hygieně:

a)pomoc při úkonech osobní hygieny

b)pomoc při použití WC

3.Pomoc při zajištění stravy:

a)pomoc při přípravě jídla a pití

4.Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

a)pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

b)nákupy a běžné pochůzky

5.Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

a)pomoc a podpora rodině v péči o dítě

b)pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

c)pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

6.Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

a)doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

7.Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

a)pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

b)pomoc při vyřizování běžných záležitostí

4. Specifika služby

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy.

Služba není poskytována

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny
 • při naplnění kapacity
 • Identifikátor sociální služby: 1985731
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2006

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Popis úhrady: Sazba za všechny základní činnosti, stanovené zákonem činí 120,-Kč/hod.

Čas nutný k zajištění činností – 5min /10min/ 15min - 10/20/30,- Kč

Fakultativní činnosti

ANO

Popis činnosti:

Fakultativní služby:

Dohled nad uživatelem – 120,-Kč/hod

Doprava služebním vozem – 8,-Kč/km

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Sídlo Osobní asistence se nachází spolu se sídlem Charity Valašské Klobouky v Domě s pečovatelskou službou, vchod z tzv. staré budovy, v přízemí vlevo, kde je bezbariérový vstup.

Název poskytovatele

Charita Valašské Klobouky

IČ poskytovatele

73633607

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Školní 944, 76601 Valašské Klobouky
Telefon:739 524 368
Email:info@valklobouky.charita.cz
Web:www.valklobouky.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce