Jak pracovat s katalogem

Osobní asistence

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlín (Obec), Otrokovice (Obec), Fryšták (Obec), Tečovice (Obec), Zádveřice-Raková (Obec), Lípa (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Padělky VI 1367, 76001 Zlín
Telefon:577 211 475
Email:handicap@handicap.cz
Web:www.handicap.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s tělesným postižení starším 19 let, osobám s chronickým onemocněním starším 19 let a seniorům, pokud potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním osobní asistence spolku Handicap Zlín je podpora a pomoc směřovaná uživatelům služby tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, realizovat každodenní život dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky.

3. Nabízené činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Osobní asistenti navštěvují uživatele v jejich domácnostech na Zlínsku v předem dohodnutém čase. Uživatelé služby mají dlouhodobě specifikované požadavky z okruhu výše uvedených činností. Konkrétní náplň asistence určují a řídí dle svých momentálních potřeb, v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování osobní asistence.

4. Specifika služby

Služba není určena pro úkony nad rámec odbornosti a možností pracovníka v sociálních službách (např. k úkonům zdravotnickým).

 • Identifikátor sociální služby: 6283429
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.09.1993

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník úhrad za služby os. asistence naleznete zde.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba osobní asistence je terénní službou, je tedy poskytována v přirozeném prostředí uživatelů. Osobní asistenti ke své práci využívají kompenzační a jiné pomůcky uživatele, organizace poskytuje nezbytné ochranné pomůcky.

Sídlem organizace na adrese Padělky VI 1367, 760 01 Zlín je zděný bezbariérový objekt, dobře dostupný pro osoby se sníženou možností pohybu. V dosahu jsou zastávky autobusů i MHD.

Název poskytovatele

Handicap Zlín, z.s.

IČ poskytovatele

46277633

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Padělky VI 1367, 76001 Zlín
Telefon:577 211 475
Email:handicap@handicap.cz
Web:www.handicap.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce