Jak pracovat s katalogem

Osobní asistence

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Rožnov pod Radhoštěm (ORP), Valašské Meziříčí (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Terénní - Osoby se zdravotním postižením)

Senioři


Věkové skupiny

7-10 let (Terénní - Okamžitá kapacita: 6 klientů)

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kpt. Zavadila 1345, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:776 243 674
Email:nikola.senkova@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobní asistence je poskytována dětem od 7-mi let věku, dospělým a seniorům s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým a kombinovaným postižením, kteří jsou omezeni v sebeobsluze a potřebují pomoc druhé osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním osobní asistence je poskytnout lidem se zdravotním znevýhodněním dopomoc s běžnými činnostmi každodenního života. Své služby poskytujeme v ORP Valašské Meziříčí a Rožnov p. Radhoštěm v domácím prostředí a tam, kde uživatlelé potřebují.

Služby jsou poskytovány v regionu Valašskomeziříčsko, Kelečsko a Rožnovsko (Valašské Meziříčí, Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krásno nad Bečvou, Krhová, Lhota, Podlesí, Poličná, Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota, Zašová, Zubří, Vidče, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vigantice, Hutisko-Solanec, Dolní Bečva, Prostřední Bečva a Horní Bečva).

Cílem Centra osobní asistence je uživatel, který s pomocí asistence je schopen se co nejvíce přiblížit běžnému životu.

Cílem služby osobní asistence je uživatel, který:

- je schopen sám řídit pomoc osobního asistenta,

- je schopen s pomocí osobního asistenta obstarávat své každodenní záležitosti,

- má zabezpečené své životní potřeby,

- s pomocí osobního asistenta není sociálně vyloučený,

- s pomocí osobního asistenta rozvíjí své schopnosti a dovednosti.

3. Nabízené činnosti

Centrum osobní asistence nabízí:

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 9517523
  • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.03.2003

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena za hodinu poskytnuté osobní asistence činí od 120,- do 80,- Kč za hodinu. Hodinová sazba úměrně klesá s počtem odebraných hodin v měsíci. Pokud klient odebere 39 a méně hodin, platí základní sazbu 120,-. Při počtu hodin 40 - 69 platí 110,-, při počtu 70 - 99 hodin platí 100,- za hodinu. Pokud klient využívá asistenci v rozsahu 100 – 119 hodin, platí 90,- za hodinu a při odběru 120 a více hodin 80,- za hodinu.

Ke každé asistenci je započítán i čas nezbytný k zajištění služby, který zahrnuje čas přípravy pracovníka na asistenci. Jeho délka je stanovena na 10 minut a vypočítá se ze základní sazby tedy ze 120,- Kč za hodinu. Za jednotlivou asistenci tedy klient zaplatí 20,- Kč.

Minimální délka asistence je 1 hodina (výjimkou je kratší doba doprovodu). Délka asistence se počítá podle skutečně poskytnutého času pracovníkem a každá započatá čtvrthodina se účtuje ¼ hodinové sazby.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

47997885

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kpt. Zavadila 1345, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:571 619 979
Email:reditel@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce