Jak pracovat s katalogem

Osobní asistence

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlín (ORP), Vsetín (ORP), Kroměříž (ORP), Valašské Klobouky (ORP), Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Terénní - Týká se osob s různým druhem postižení, díky kterému jsou odkázány na pomoc a podporu druhé osoby.)

Senioři


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Pivovarská 170, 26601 Beroun
Telefon:
Email:
Web:www.vasesocialnisluzby.cz

Další adresy služby

Adresa:Malá 5654, 76001 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří:

· senioři, kteří v důsledku svého zdravotního stavu či vysokého věku potřebují pomoc druhé osoby,

· osoby s chronickým onemocněním (např. občan po mozkové příhodě, s Parkinsonovou chorobou, s roztroušenou sklerózou apod.),

· osoby se zdravotním postižením – s fyzickým (tj. pohyb osoby je možný jen s pomocí hole, francouzských holí či invalidního vozíku), se smyslovým (zrak, sluch),

· osoby s kombinovaným postižením (nejčastěji kombinace mentálního a zdravotního postižení)

· osoby s mentálním postižením

· osoby se zdravotním postižením

2. Smysl, poslání a cíl služby

Prostřednictvím své osobní asistence usilujeme o udržení a zvyšování kvality života našich klientů. Posláním služby je zachovat seniorům a zdravotně postiženým občanům pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, zlepšovat jejich soběstačnost a zachovávat a dle individuálních možností i rozvíjet psychické i fyzické schopnosti. Chceme tím také ulehčit rodinným příslušníkům, kteří o své blízké osoby pečují. Služba je tedy zajišťována přímo v domácnostech uživatelů vždy v rozsahu několika hodin v průběhu dne s ohledem na individuální potřeby uživatele  a jeho zdravotní stav. Důraz klademe na kvalitu a komplexnost poskytovaných úkonů a v neposlední řadě na  komunikaci a podporu uživatele a tím pozitivní působení na jeho psychiku. Naší snahou je také pomáhat uživatelům žít co nejplnohodnotnější život, tj. podporujeme uživatele v návratu do společnosti (např. jim pomáháme obnovit kontakty se vzdálenou rodinou, zájem o veřejné dění, o jejich bývalé koníčky apod.).

Cílem poskytovatele je pomáhat uživatelům služby obnovit a udržet si dle individuálních možností fyzickou a psychickou pohodu, zkvalitnit jejich život a umožnit jim, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.

3. Nabízené činnosti

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj. pomoc a podpora se samostatným stravováním, s oblékáním a svlékáním se, s obnovováním pohybu po bytě i venku

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj. pomoc a podpora s ranní hygienou, s koupáním, s použitím WC, s mytím vlasů, stříháním nehtů, s výměnou plen…,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, tj. pomoc a podpora s ohřevem a servírováním jídla,  s nákupem potravin,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, tj. pomoc a podpora s nákupy, s úklidem, s převlékáním ložního prádla, s mytím nádobí, s praním prádla…,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím., tj. pomoc a podpora s dopravou k lékaři, na nákup, na úřady, na poštu, za přáteli, za kulturou v blízkém okolí apod.

f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Služby poskytujeme na základě níže uvedených zásad:

 • Transparentnost - časová a místní dostupnost dle skutečných individuálních potřeb klienta. Klient hradí pouze čas, který u něj PSS stráví, nikoli čas, který PSS stráví při cestě za ním. Služba je poskytována nepřetržitě.
 • Lidskost
 • Respektování přání a potřeb uživatele – uživatel je odborníkem na své problémy a potřeby. Jedině on sám je zná dokonale.
 • Svobodná vůle – každý uživatel se může sám svobodně a bez nátlaku rozhodnout, jaké služby bude využívat, kdy a jak dlouho.
 • Individuální přístup – pracovníci respektují, že je každý člověk jiný a má tedy i jiné potřeby. Proto jsou její služby vždy šity na míru konkrétnímu uživateli. Součástí služby je individuální plánování průběhu služby s uživatelem.
 • Rovnoprávnost – služby jsou všem jednotlivcům z cílové skupiny poskytovány stejně, bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.
 • Etika – dodržujeme práva uživatelů a řídíme se Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a Listinou základní práv a svobod.
 • Profesionalita – všechny činnosti jsou pracovníky poskytovány na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním.
 • Nezávislost – základem práce s uživatelem je neustálé budování jeho co největší nezávislosti na péči druhého člověka (tj. na péči rodiny, sousedů, pečovatelky apod.).
 • Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením – pracovníci služby se podílí na pěstování dobré pověsti služby. Zároveň dbají na zásady mlčenlivosti a chovají se diskrétně v místě bydliště uživatele služby. Vyzdvihují přednosti a dovednosti uživatele.
 • Identifikátor sociální služby: 7382079
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.10.2010

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Základní činnosti jsou poskytovány za úhradu, dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., o sociálních službách. Níže je uvedený odkaz na aktuální ceník poskytovaných služeb.

Odkaz na ceník: http://www.senior-care.cz/sluzby/ke-stazeni

Kontakt na vedoucí a sociální pracovnici pro dané zařízení ve Zlíně: Mgr. Jana Vargová, tel.: 601 151 311, e-mail: zlin@senior-care.cz

Fakultativní činnosti

ANO

1) doprava: cena 10,-Kč/km

2) vyzvednutí receptu bez přítomnosti klienta: cena 50,- Kč / úkon

3) kopírování: cena 5,-Kč / 1strana

4) administrativní úkony spojené s výběrem a převodem plateb za odběr obědů z kuchyní: cena 5,- Kč / týden

5) kadeřnické služby: pánské stříhání 80,-Kč, holení vousů 30,- Kč

6) pedikůra: základní ošetření 220,- Kč, masáž nohou 50,-Kč, ošetření kuřího oka a zarostlého nehtu 50,- Kč

7) trénink paměti (individuální v domácnosti klienta): 200,- Kč/ 45 minut

trénink paměti skupinový v sídle organizace: 100,- Kč/ 60 minut 

8) klasická masáž celých zad: 100,- Kč/ 15 min.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

VSSL ČR o.p.s.

IČ poskytovatele

24732915

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Pivovarská 170, 26601 Beroun
Telefon:602 559 022; 778 480 225
Email:kubec@pecevcelka.cz; sekretariat@pecevcelka.cz
Web:www.vasesocialnisluzby.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce