Jak pracovat s katalogem

Osobní asistence

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašské Meziříčí (Obec), Branky (Obec), Jarcová (Obec), Lešná (Obec), Mikulůvka (Obec), Oznice (Obec), Poličná (Obec), Střítež nad Bečvou (Obec), Velká Lhota (Obec), Zašová (Obec), Bystřička (Obec), Růžďka (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let (Terénní - od 18 let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Žerotínova 319, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:730 190 778
Email:osobniasistence@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba osobní asistence umožňuje seniorům a lidem se zdravotním postižením, aby mohli žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí. Cílovou skupinou jsou dospělí lidé od 18 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo svého postižení potřebují pomoc druhého člověka v péči o sebe nebo o domácnost.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním osobní asistence Diakonie Valašské Meziříčí je pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, aby mohli žít běžným způsobem života, podporovat je v soběstačnosti, nezávislosti a v zapojení do společenského prostředí.

 Cíle služby

 1. Klient žije svým běžným způsobem života v přirozeném sociálním prostředí. Osobní asistence jej přitom podporuje v samostatnosti.
 2. Klient má zajištěnou péči o sebe prostřednictvím konkrétních základních činností a podle svých potřeb.
 3. Osobní asistence napomáhá klientovi trávit volný čas podle jeho potřeb.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů. Vychází z jejich individuálních potřeb a podporuje je ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, péči o domácnost, při kontaktech se svým okolím, při trávení volného času a při uplatňování práv. Může Vám být k dispozici doma i ve společnosti. Čas, který s Vámi stráví, si určujete podle své potřeby. Asistent s Vámi může trávit i několik hodin denně a může zajistit:

 • pomoc při péči o sebe a domácnost
 • pomoc při obhajování práv a obstarávání osobních záležitostí, doprovod k lékaři či na úřady
 • doprovod na kulturní akce, kroužky, návštěvy atd.
 • společné čtení, stolní hry, povídání apod.

4. Specifika služby

Zásady 

 1. Individuální přístup a respektování vůle klienta: klient si sám určuje rozsah a způsob podpory v prostředí, které je pro něj přirozené nebo jinak přínosné.
 2. Partnerský přístup: přistupujeme ke všem klientům rovně a jako k partnerům. Jednáme tak, aby se klient plně orientoval ve sdělovaných informacích a svých možnostech.
 3. Podpora soběstačnosti klienta: podporujeme rozvoj nebo upevnění schopností, dovedností a zájmů klienta. Podporujeme jeho komunikaci s okolím a rodinou.
 • Identifikátor sociální služby: 5119406
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2020

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Odkaz na ceník

Fakultativní činnosti

ANO

Odkaz na ceník

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

73632783

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:605 223 405
Email:othova@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce